Holstebro Integrationsråd

Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende.

Referater

Her kan du se referater fra Integrationsrådet

Læs mere

Her kan du læse om Rådet for Etniske Minoriteter

Integrationsrådet består af 7 medlemmer med bopæl i kommunen. 

Byrådet bestemmer, hvem der skal sidde i Integrationsrådet. 4 af medlemmerne og suppleanterne udpeges efter ansøgning, og Rådet sammensættes bredt - i forhold til sprog, køn og interesser. Danskere med interesse for integration kan også søge om medlemskab.

 

Tiaheswery Thiaharaja

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 23 23 25 47
tiaheswery@gmail.com
Udpeget af Byrådet

Billede af Tiaheswery Thiaharaja

Josaph Francis Ragunathan 

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 42 30 07 90 
j.f.ragunathan@gmail.com
Tamilsk, singalesisk

Billede af Josaph Francis Ragunathan

Mette Marie Thomsen

Djeldvej 24, 7500 Holstebro
Mobil: 42252726 
mmthomsen66@gmail.com
Udpeget af Byrådet

 

Billede af Mette Marie Thomsen

Birgitte Frydensbjerg

Mobil: 2025 0622
Birgitte.Frydensbjerg@holstebro.dk
Udpeget af Jobcentret

Ghassan Rahmi

Mobil:  
ag.rahme82@gmail.com
Arabisk, dansk, engelsk

Billede af Ghassan Rahmi

Sabrina Martello

Mobil:
sabrinamartello@gmail.com
Italiensk, Spansk, Engelsk, dansk

Billede af Sabrina Martello

Dieu-Benit Moki Bombimbo

Mobil:  
dieubenit@live.dk
Dansk, fransk, engelsk, lingala, swahili

Billede af Dieu-Benit Moki Bombimbo

Alice Flink (Sekretær)

Mobil:  
af@kulturogfrivillighuset.dk
 

Billede af Alice Flink

Integrationsrådet kan enten på eget initiativ eller i forbindelse med en forespørgsel afgive en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen tilbyder. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Integrationsrådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem borgerne i kommunen og bidrager til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. En nødvendig forudsætning for en vellykket integration.

Alle møder er offentlige. Dog kan Integrationsrådet bestemme, at det enkelte møde efter omstændighederne holdes for lukkede døre. 

Kultur & Frivillighuset
Nygade 22
7500 Holstebro

kfh@kulturogfrivillighuset.dk
Tlf.: 97413055

keyboard_arrow_up