My Playground

Holstebro Kommune og VIA University College i Holstebro arrangerer en konference, hvor vi sætter spot på leg, bevægelse og byrum.

Gentænker legepladsen

My Playground er et mobilt og midlertidigt byrumsdesign med en legende appel. Den blev designet af Gustin Landskab i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017 og finansieret af Nordea Fonden.

Intentionen med My Playground-projektet var at gentænke legepladsen. Det skete ved at skabe et anderledes og poetisk arkitektonisk design for leg, bevægelse og nye (sociale) fællesskaber.

My Playground besøgte fire forskellige bymæssige kontekster i Region Midtjylland i løbet af 2017 og er nu overtaget af Holstebro Kommune.

My Playground er opstillet foran Slagteriet Holstebro.

Konference

Holstebro Kommune og VIA University College i Holstebro er gået sammen om en konference, hvor vi sætter spot på leg, bevægelse og byrum.

Konferencen foregår torsdag den 28. marts 2019 kl. 9.30 – 16 på VIA Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro.

Blandt oplægsholderne er Lars Dalhoff, VIA, Lise Specht Petersen, tidl. SDU, Jens Kvorning (facilitator og oplægsholder), Sebastian Landgren, VIA, og Flemming Nørgaard, VIA.

Her kan du tilmelde dig konferencen. Der er åben for tilmeldinger fra 9. januar 2019. Tilmeldingsfrist er 18. marts 2019. Læs mere om oplægsholderne og se det foreløbige program, som opdateres løbende.

Kontaktperson: Konsulent Pia Ladefoged, tlf. 96114114, mail: pia.ladefoged@holstebro.dk.

Dagens program

Konferencier: Jens Kvorning

- 9.30: Let forplejning
- 10.00: Velkomst
- 10.05: Bevægende kunst i byrummet, v. René Schmidt, billedhugger/medlem af Akademirådet
- 10.30: Aldersrelateret træning, v. Peter Jensen, konsulent, Team Danmark
- 11.00: Gåtur til My Playground (300 m) - Tanker omkring My Playground, v. Stephan Gustin, arkitekt/indehaver af Gustin Landskaber
- 11.40: Farlig leg som træning, v. Sebastian Landgreen, lektor, VIA fysioterapiuddannelsen/elitesportstræner
- Gåtur (300 m) tilbage til VIA
- 12.10: Frokost
- 13.00: Den skulpturelle arkitekturs potentiale i forhold til leg og bevægelse for forskellige målgrupper – samt perspektiver på midlertidighedens potentiale i byrumsudviklingen, v. Lise Specht Petersen, legeforsker
- 13.45: Leg som eventyr og vildveje – Om at ville, turde og kunne kaste sig ud i leg og om det, der fra et voksenperspektiv ser farlig og grimt ud, v. Hanne Hede Jørgensen, lektor, VIA
- 14.15: Kaffepause
- 14.40: Bevægelsesliteracy og øvelseskultur med kroppen, v. Flemming Nørgaard, adjunkt, VIA pædagoguddannelsen
- 15.05: Sand som træningsunderlag for børn og unge, v. Lars Dalhoff, lektor, VIA fysioterapiuddannelsen/elitesportstræner
- 15.30: Perspektivering af dagen, v. Jens Kvorning, arkitekt/professor emeritus, KADK
- 16.00: Tak for i dag

Oplægsholdere

Billede af Hanne Hede Jørgensen

Hanne Hede Jørgensen

Hun er lektor ved pædagoguddannelsen Aarhus, VIA, og ph.d. studerende i leg ved Kolding Design Skole. Derudover er hun tilknyttet forskningsprogrammet Barndomspædagogik i VIA Kultur og pædagogik, hvor hun er særligt optaget af pædagogers faglighed og sprog, det gode børneliv, leg og fortælling.

Billede af Stephan Gustin

Stephan Gustin

Han er arkitekt og indehaver af Gustin Landskab, der arbejder med poesi i kæmpe-skala. Gustin Landskab har udviklet og realiseret My Playground for Europæisk kulturby 2017 – og vil bl.a. fortælle om tankerne bag projektet.

Vi arbejder bl.a. med byfornyelse, byparker, åbne landskaber, boligselskaber og kulturpladser. Fælles for alle vores projekter er en ambition om at skabe finurlige, poetiske og levende byrum, der er lavet til mennesker. Her skal vi smile, mødes, leve og opleve. Vi har et kritisk øje til den klassiske opfattelse af byen og kan se en række helt åbenlyse potentialer i det byggede landskab, vi har i dag.

Billede af Peter Jensen

Peter Jensen

Han vil fortælle om aldersrelateret træning. Den tager udgangspunkt i, hvordan man arbejder med unge i sportens verden med fokus på at identificere, hvad der er vigtig at være opmærksom på, når man har med træning af børn at gøre. Der er fokus på, hvad man skal gøre for at sikre optimal udvikling og trivsel hos børn og unge.

Peter Jensen talentansvarlig i Team Danmark. Uddannet i humanfysiologi ved Institut for Idræt og Ernæring med speciale i styrketræning af børn og Phd med fokus på koblingen mellem hjernen og musklerne under gang. Sportslig baggrund som trampolinspringer og deltager ved blandt andet 10 VM og tre OL og har midlertidigt fungeret som landstræner i trampolin.

Billede af René Schmidt

René Schmidt

Han er en 50 år gammel billedhugger med et androgyn fornavn. Hele navnet betyder den genfødte håndværker.

René Schmidt er medstifter af Deep forest Artland_Skovsnogen. Han arbejder hovedsagelig med kunst i det offentlige rum. For tiden arbejder han med en total udsmykning til den kommende Metro station Sluseholmen i København. Men det næste projekt, der bliver færdigt, er en lille plads til Klaus Rifbjerg langt ude på Amager.

Billede af Sebastian Landgren

Sebastian Landgren

Han er lektor på Fysioterapeut-uddannelsen VIA og koordinator for VIA Studentervæksthuse Campus Holstebro. Han vil fortælle om farlig leg som træning. Sebastian Landgren er desuden foredragsholder og elitesports-træner.

Billede af Lars Dalhoff

Lars Dalhoff

Han er lektor mm. og vil fortælle om sand som træningsunderlag for børn og unge. Lars Dalhoff underviser på fysioterapiuddannelsen primært med fokus på anatomi samt fysisk- og motorisk træning af børn. Desuden er han elitesportstræner med afsæt i talentudviklingen af unge håndboldspillere samt træner for Bjerringbro FH 1. div håndbolddamer.

Billede af Flemming Nørgaard

Flemming Nørgaard

Han er Cand. pæd. og adjunkt og vil fortælle om bevægelsesliteracy og øvelseskultur med kroppen. Han er tidligere efterskolelærer og arbejder på pædagoguddannelsen og som medarbejder på Forsknings- og udviklingsområdet i VIA under programmet Krop, idræt og bevægelse.

Billede af Lise Specht Petersen

Lise Specht Petersen

Hun er optaget af legens betydning og byudvikling med fokus på leg og bevægelse.

Igennem de sidste 12 år har hun gennemført forskningsbaserede undersøgelser af sammenhænge mellem leg og arkitektur ved Syddansk Universitet.

Med afsæt i undersøgelsen af My Playground vil Lise Specht Petersen bl.a. perspektivere, hvad skulpturel arkitektur kan og ”gør” ved leg og ved mennesker i byens rum. Men det vil også lægge op til en diskussion af, hvilke potentialer midlertidighed rummer i byudviklingen.

Billede af Jens Kvorning

Jens Kvorning

Arkitekt/professor emeritus Jens Kvorning perspektiverer dagen og fortæller om legepladsen som bylivsgenerator.

keyboard_arrow_up