My Playground

Holstebro Kommune og VIA University College i Holstebro arrangerer en konference, hvor vi sætter spot på leg, bevægelse og byrum.

Gentænker legepladsen

My Playground er et mobilt og midlertidigt byrumsdesign med en legende appel. Den blev designet af Gustin Landskab i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017 og finansieret af Nordea Fonden.

Intentionen med My Playground-projektet var at gentænke legepladsen. Det skete ved at skabe et anderledes og poetisk arkitektonisk design for leg, bevægelse og nye (sociale) fællesskaber.

My Playground besøgte fire forskellige bymæssige kontekster i Region Midtjylland i løbet af 2017 og er nu overtaget af Holstebro Kommune.

My Playground er opstillet foran Slagteriet Holstebro.

Konference

Holstebro Kommune og VIA University College i Holstebro er gået sammen om en konference, hvor vi sætter spot på leg, bevægelse og byrum.

Konferencen foregår torsdag den 28. marts 2019 kl. 9.30 – 16 på VIA Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro.

Blandt oplægsholderne er Lars Dalhoff, VIA, Lise Specht Petersen, tidl. SDU, Jens Kvorning (facilitator og oplægsholder), Sebastian Landgren, VIA, og Flemming Nørgaard, VIA.

Her kan du tilmelde dig konferencen. Der er åben for tilmeldinger fra 9. januar 2019. Tilmeldingsfrist er 18. marts 2019. Læs mere om oplægsholderne og se det foreløbige program, som opdateres løbende.

Kontaktperson: Konsulent Pia Ladefoged, tlf. 96114114, mail: pia.ladefoged@holstebro.dk.

Konferencens program opdateres løbende:

  • Rene Schmidt, billedhugger og medlem af Akademirådet mm., om bevægende kunst i byrummet
  • Stephan Gustin, arkitekt og indehaver af Gustin Landskaber, om arbejdet med My Playground
  • Sebastian Landgren, lektor, om farlig leg som træning
  • Lise Specht Petersen, legeforsker, om arkitektur i forhold til leg og bevægelse
  • Hanne Hede Jørgensen, lektor, om leg som eventyr og vildveje
  • Flemming Nørgaard, adjunkt, om bevægelsesliteracy og øvelseskultur med kroppen
  • Lars Dalhoff, lektor mm., om sand som træningsunderlag for børn og unge
  • Jens Kvorning, arkitekt og professor emeritus, styrer dagen og sætte det hele i perspektiv
keyboard_arrow_up