Slut med Vandkaos

"Slut med Vandkaos" er arbejdstitlen på et klimatilpasningsprojekt, der skal forebygge store oversvømmelser i Holstebro by.

Sådan styres sluserne

Denne lille tegnefilm fortæller om styreprincipperne for drift af klimatilpasningsanlæggets slusesystemer ved Vandkraftsøen og i ådalen øst for motorvejen.

Risikostyringsplan for Holstebro by

Holstebro midtby er udpeget til risikoområder for oversvømmelser. Det forpligter kommune til at have en Risikostyringsplan. Risikoområdet udgøres i hovedtræk af centrale områder omkring Holstebro centrum på begge sider af Storå.
 

Risikostyringsplan

Rekvirering af materialer

Planer og dokumenter fra den offentlige miljøvurdering (VVM-forløb) er ikke længere tilgængelig direkte fra hjemmesiden, men kan forsat rekvireres pr. mail.

Materialet omfatter VVM redegørelsen og tilhørende bilag i PDF format: Samlet VVM rapport med bilag (350 sider), VVM redegørelse uden bilag (296 sider), VVM tillæg fra 6 maj 2019 (26 sider), Kort over vandtilbageholdelsesareal.

Dokumenter på plandata.dk: Lokalplan nr. 1143, Lokalplan nr. 1144, Kommuneplantillæg nr. 6.

 

Ofte stillede spørgsmål

Her vil I kunne finde en liste over ofte stillet spørgsmål, og dertilhørende svar.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. april 2021 af Jacky Hansen