Slut med Vandkaos

"Slut med Vandkaos" er arbejdstitlen på et klimatilpasningsprojekt, der skal forebygge store oversvømmelser i Holstebro by.

VVM-tilladelse til Klimatilpasningsprojekt meddelt

Holstebro Kommune har den 12. juli 2021 meddelt VVM tilladelse til klimatilpasningsprojekt for bedre oversvømmelsessikring af Holstebro by.
 

Klimatilpasningsprojekt - VVM-tilladelse

VVM tilladelsen er med meddelt som den overordnede og rammesættende tilladelse til projektet som skal sikre mere end 700 ejendomme og værdier for 4,3 mia kr i mod oversvømmelser fra Storåoplandet.

VVM tilladelsen fastsætter de overordnede vilkår til projektet ift anlæggenes etablering og drift, samt fastlægger de rammebestemmelser som skal sikre natur og miljø mod væsentlige konsekvenser af anlægget.

Som en del af vilkårene skal Holstebro Kommune etablere 8 ha erstatningsnatur og 33 ha naturkompenserende foranstaltninger svarende til en indsats der dækker 57 fodboldbaner. Indsatserne er målrettet den natur som fjernes ved anlæggelse af dæmning og den natur som i øvrigt påvirkes ved vandmagasineringen, herunder særligt målrettet den mest sårbare natur.

Du kan i boksen ”Grundlag for afgørelse om VVM-tilladelse” finde alle de bagvedliggende og tilhørende dokumenter. I filmen ”Slut med Vandkaos” kan du se fortællingen om projektet og på kortet kan du se området projektet berører.

Se hvordan vil Holstebro Kommune gennemføre projektet "Slut med vandkaos".

Sådan styres sluserne

Denne lille tegnefilm fortæller om styreprincipperne for drift af klimatilpasningsanlæggets slusesystemer ved Vandkraftsøen og i ådalen øst for motorvejen.

Risikostyringsplan for Holstebro by

Holstebro midtby er udpeget til risikoområder for oversvømmelser. Det forpligter kommune til at have en Risikostyringsplan. Risikoområdet udgøres i hovedtræk af centrale områder omkring Holstebro centrum på begge sider af Storå.
 

Risikostyringsplan