Beredskab og handlevejledning

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 03. april 2024
af Sara Gehr Lisbeth Poulsen

Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet beskriver hvordan man skal reagere, når man får viden eller mistanke om disse situationer:

- vold eller seksuelle overgreb begået mod et barn eller en ung 

- negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter

- ekstremisme

Beredskabet giver desuden handleanvisninger til hvordan der kan arbejdes forebyggende i institutioner og afdelinger, og hvordan der følges op på konkrete sager.

Beredskab - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Handlevejledning i pdf til print

Beredskab - ved negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter (PDF) 

Beredskab - ved ekstremisme (PDF)

Underretning

Alle borgere har pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du en såkaldt ”skærpet underretningspligt”, som går forud for tavshedspligten.

Læs mere om hvornår og hvordan du underretter ved mistanke om vold, overgreb eller mistrivsel

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. april 2024 af Sara GehrLisbeth Poulsen