Bidrag til pensionsordning ved tabt arbejdsfortjeneste

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 19. februar 2020
af Sara Gehr

Holstebro Kommune har med tilbagevirkende kraft ændret praksis omkring beregningen af bidraget til pension i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. Det skyldes en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen. 

Det betyder at forældre i visse tilfælde kan søge om at få genoptaget deres sag.

Har du bidrag til gode?

Hvis du i dag modtager bidrag til pensionsordning, skal du ikke gøre noget. Vi tjekker nemlig automatisk din sag igen.

Hvis du har fået en afgørelse fra Holstebro Kommune om bidrag til pensionsordning i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter den 31. marts 2010 og ikke aktuelt modtager bidrag til pensionsordning, kan du kontakte kommunen for at få undersøgt beregningen.

Du har som udgangspunkt ikke krav på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning, hvis det er mere end tre år siden, du sidst modtog tabt arbejdsfortjeneste (før den 29. maj 2015).

Kontakt os – så kigger vi på sagen (udfyld formular)


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 19. februar 2020 af Sara Gehr