Lighed i sundhed

  • Print
  • Forstør tekst
Lighed i sundhed

Tidlig og målrettet indsats

Somme tider er vi nødt til at behandle folk forskelligt, for at de kan opnå det samme mål af sundhed. Statistikkerne taler et klart sprog: Ulighed i sundhed er forbundet med social ulighed og har tæt sammenhæng med uddannelsesniveau, livsstil og levevilkår.

Der er skævheder vi skal rette op på. Det kalder på en tidlig og målrettet indsats for alle aldersgrupper. 

Vi vil

At dig, der har brug for hjælp, får det, og dig som kan selv, skal selv.

“Prioriter ressourcesvage borgere.”

- rådgivningsmøde med patientforeninger og ældrerådet

Bryde den sociale arv via en helhedsorienteret indsats for børn og unge i dagtilbud og skoler.

“Sats stort, undgå rygestart.”

- rådgivningsmøde med organisationer og uddannelses-institutioner

“Særligt overgangen fra barn til voksen – Hvordan undgår vi at borgerne falder i ”huller”?”

- dialogmøde med præst, soldat i hæren, repræsentant fra Krisecentret

”Håndholdte” indsatser for udsatte grupper – helhedsorienteret indsats med fokus på såvel den enkelte som familie og netværk.

“Det kan være svært at finde rundt i systemerne – mange forskellige mennesker på banen. Brug for forenkling – èn indgang for de sårbare.”

- dialogmøde med repræsentant fra krisecentret

Større sammenhæng i tilbuddene til dig, som har mere end en kronisk sygdom – og særlig opmærksomhed på dig, som har både psykisk og fysisk sygdom. 

“Psykisk syge dør tidligere på grund af fysiske følgesygdomme.”

- rådgivningsmøde med praktiserende læger

Nærhed, overskuelighed og tilgængelighed i de kommunale tilbud. 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. januar 2018 af Elisabeth Haahr Christensen