Billedmøder

Overskrift

Billedmøder er billedkunstneriske forløb for de 3-6-årige børn i dagtilbud i Holstebro Kommune.

I forbindelse med et billedmødeforløb vil dagtilbuddet have mulighed for at arbejde med indholdet i de pædagogiske mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab.

I dette forløb er kunstens fortællende og sanselige udtryksformer omdrejningspunktet. Der er fokus på det enkelte barns udtryk og oplevelse samt det kropslige og sanselige kunstmøde.

Billedkunsten bliver katalysator for et møde ind i åbne, fortællende, legende og sanselige aktiviteter som faciliteres af en professionel billedkunstner samt kunstformidler i samarbejde med det pædagogiske personale på daginstitutionerne.

Klik her og se programmet for Billedmøder sæson 2023-2024