Dansk sprogundervisning

Alle udenlandske statsborgere over 18 år kan modtage danskundervisning. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt:

  • du skal have folkeregisteradresse i Danmark ELLER være pendler (dvs. have arbejde på en dansk registreret arbejdsplads og bopæl i hjemlandet)
  • du har fået dit danske cpr-nummer ELLER have kildeskatnummer

Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan deltage i undervisningen på lige vilkår med udlændinge. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke behersker dansk.

Begrænset danskret

Vær opmærksom på, at kommunen kun betaler for din danskundervisning i en begrænset periode. Hvor længe afhænger af dit opholdsgrundlag.

Vil du gerne gå til dansk og/eller vide mere om længden af din danskret, kan du kontakte Sprogcentret Holstebro på tlf. 9611 3900, eller komme forbi kontoret i åbningstiden.

Gratis

Danskundervisningen er gratis for dem, der er inden for perioden med danskret – eller henvises af Jobcentret (fx som led i din jobplan, hvis du er ledig).
EU/EØS borgere samt udenlandske borgere med arbejds-/studieophold – som henvises til dansk efter 1/7 2017, vil skulle betale et depositum på 2.000 kr. inden opstart. Dette gælder dog ikke au-pairs.

Sprogcentret Holstebro

Du kan se mere om Sprogcentret på www.sprogcentret-holstebro.dk. Kommunen kan også henvise til andre sprogcentre, hvis din bopæl eller dine arbejdsforhold gør, at andre steder er mere hensigtsmæssigt.

Læs mere

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked

Sprogcentret

mail sprogcentret@holstebro.dk
phone 96113900

Danmarksgade 13 C
7500 Holstebro