Ikke alle på plejehjem elsker Richard Ragnvalds musik

Artikel om Holstebro Ældreråd

Seniorer og ældre er lige så forskellige som alle andre og skal have forskellige tilbud.

Holstebro Ældreråd vil gerne opbygge større samarbejde mellem foreninger og kommune

Mange kender den landsdækkende forening Ældre Sagen med over 900.000 medlemmer. Dens direktør Bjarke Hastrup har stor gennemslagskraft, og han kommer tit med krav om, hvordan ældre skal have det.

Holstebro Ældreråd er måske mere ukendt. Men som et organ under Holstebro Kommune har ældrerådet mere direkte lokal indflydelse.

 

Det mener Peter Voss Hansen. Han er næstformand i det ældreråd, der blev valgt i slutningen af 2021. Rådet er talerør for alle over 60 år. Flere end hver fjerde indbygger i Holstebro Kommune er i den alder. Samlet er det flere end 16.000 personer, og antallet vil stige de kommende år.

- Mange ældre kan sagtens tale for sig selv og klare sig selv ligesom yngre. Men jo ældre vi bliver, des mere kan kræfterne svinde, og des flere behov kan der opstå. Alle ældre skal have et positivt og menneskeværdigt liv, siger Peter Voss Hansen.

Genoptræning

Holstebro Ældreråd skal rådgive politikere om embedsmænd om ældreområdet. Det skal være med til at skabe nye initiativer. Formand Birte Tvistholm Ahle ser muligheder i at gøre mere forebyggende, så ældre ikke bliver gamle før tiden. Det handler om at røre sig, motionere, møde andre og sociale tilbud.

- Vi skal sætte gang i en masse, så ældre ikke får for meget tid til at sidde og bekymre sig alene om deres mulige egne dårligdomme, siger Birte Tvistholm Ahle.

Når ældre bliver svækkede af sygdom, så har kommunen fine genoptræningstilbud. Men Birte Tvistholm Ahle siger, at den slags måske også kunne foregå i foreninger. Genoptræning behøver ikke ske i et behandlermiljø. Foreningsledere har meget erfaring.

- For eksempel ved knogleskørhed kunne foreninger fint arrangere gågrupper og andre tilbud, nævner Birte Tvistholm Ahle.

Rock og klassisk for ældre

Medlemmer af ældrerådet er hver især tilknyttet et eller flere plejehjem. Her deltager de i bestyrelsesmøder og andre arrangementer. De har kontakt til beboere og personale.

Rådsmedlem Karen Haurum siger, det er vigtigt ikke at opfatte ældre som en ensartet gruppe mennesker. De er lige så forskellige, som de var, da de var yngre.

- Fordi du kommer på plejehjem, er det ikke sikkert, at du er vild med banko eller Richard Ragnvald. Der er også svækkede ældre, som foretrækker rockmusik eller klassisk, siger Karen Haurum.

Overvågning

På landsplan har der i den seneste tid været megen debat om, at personalet i ældresektoren bruger meget tid på at udfylde kontrolskemaer og anden administration. Der er masser af tjeklister og tilsyn.

Den slags kunne godt dæmpes noget, mener Karen Haurum. Men hun erkender også, at når der så kommer et tv-program med skjulte optagelser af svigt, så råber politikere og andre på, at det er for galt, og nu skal der holdes mere øje.

Bliver hørt

På et tidspunkt i et foregående ældreråd i Holstebro herskede der en lidt dårlig stemning. Der kom nogle negative meldinger om samarbejdet med kommunen. Det var måske medvirkende til, at rådet ikke fik fuldt hus ved valget, men kun består af fem medlemmer.

Der ærgrer de nuværende valgte. De fortæller nemlig, at de oplever en stigende grad af åbenhed fra kommunens side.

- Vi bliver spurgt og taget seriøst. Vi oplever ikke, at kommunen trumfer noget igennem. Et par gange har vi på skrift læst noget, som undrede os, og så spørger vi ind. Det har ført til, at vi har fået en forklaring, og den var ok, fortæller Peter Voss Hansen.

Ingen personsager

Formand Birte Tvistholm Ahle siger, at det ikke ændrer på, at ældrerådet også har til opgave at være kritisk over for kommunen.

Samarbejdet skal foregå konstruktivt og sagligt, men med kritiske spørgsmål. Den fornemste opgave er at sikre, at ældre bliver hørt.

- Vi er klar over, at kommunen skal tage andre hensyn end til ældre. Vi er også interesserede i at vores børnebørn har gode skoler. Derfor optræder vi seriøst og kommer ikke med forslag om, at nu skal alle ældre have ti timers kommunal rengøring om ugen, siger Birte Tvistholm Ahle.

Ældrerådet kan ikke tage personsager op. Men hører medlemmer om noget, som en ældre har oplevet, og som andre måske også kunne komme ud for, så kan der spørges generelt og overordnet. Medlemmerne kan selv tage emner op til behandling.

Det vil Holstebro Ældreråd opnå

  • Sikre gode vilkår for ældre i Holstebro Kommune.
  • Der skal være trygge, værdige og stimulerende rammer for alle beboere i ældrebolig og på plejecentre.
  • Holstebro Kommunes tilbud om rehabilitering ved genoptræning skal være attraktivt og præget af kvalitet.
  • Omsorg og samvær skal nyde fremme.
  • Forebyggelse og sundhed skal skabes i bredt samarbejde med alle involverede parter.

Derfor yder de en indsats

Birte Tvistholm Ahle

Birte Tvistholm Ahle, 66 år, bor i Tvis og er på efterløn.

Hun sluttede på arbejdsmarkedet som administrativ leder i håndboldklubben i Lemvig-Thyborøn. Tidligere har hun været ansat i breddeidrætsorganisationen DGI Vestjylland på kontoret i Ulfborg og i Team Tvis Holstebro.

Gennem 23 år arbejdede hun i administrationen på posthuset i Holstebro. Idræt betyder stadig meget for hende, og hun er med til at arrangere padel for seniorer i Holstebro hver mandag og Aktiv

Torsdag på Idrætscenter Vest. Hun synes, at Holstebro Kommune kan gøre mere for at give seniorer og ældre muligheder for at tage vare på deres eget liv.

 

Peter Voss Hansen

Peter Voss Hansen, 74 år, bor i Vinderup og forlod arbejdsmarkedet for 10 år siden.

Han var leder af Vinderup Skole gennem 25 år.

Han er i dag blandt andet engageret i arbejdet i Lions Club i Vinderup, og nyder at sejle en tur i sin båd på Limfjorden.

Peter Voss Hansen så, at der manglede medlemmer til Ældrerådet. På den baggrund stillede han op til valget for at medvirke til en positiv og værdig behandling af ældre medborgere

Karen Haurum

Karen Haurum, 63 år, bor i Sevel og er sygeplejerske.

Hun har været plejehjemsleder i omkring 25 år, både i Holstebro Kommune og i Ikast. Senest har hun vikarieret som bestyrer i Sevel Hallen.

Posten i ældrerådet giver hende mulighed for at se ældreområdet fra borgernes side, efter at hun i mange år har arbejdet inden for sektoren.

Karen Haurum er involveret i en række aktiviteter i Sevel, blandt andet ”Munter mandag”, torsdagstræf og fredag på plejehjemmet.

De andre medlemmer af Holstebro Ældreråd:

  • Henning Jepsen Vinderup
  • Jan Jensen Bech, Holstebro

 

Holstebro Ældreråd

Formand Birte Tvistholm Ahle

mail birteahle@gmail.com
phone 20468530

Smedegårdvej 26, Tvis
7500 Holstebro