Lars Møller

Kommunaldirektør

Ordet ”kommune” betyder fællesskab. I vores kommune har vi skabt et fællesskab med en stor grad af harmoni. Vi er en sammenhængende enhed – både indadtil og udadtil.

Det skyldes vores dygtige og dedikerede medarbejdere, der først og sidst har borgernes behov for øje. Medarbejdere, der yder hjælp til selvhjælp, så den enkelte borger i videst muligt omfang kan klare sig selv. Og som træder til med ekstra hjælp og støtte, når en borger har særlige behov.

Lars Møller

Kommunaldirektør


Stærkt fællesskab

Vores stærke fællesskab skyldes i lige så høj grad, at vi har organisationer og borgere, der tager ansvar for deres eget liv og udvikling. Og som engagerer sig i frivilligt arbejde og medborgerskab, der giver trivsel og glæde for andre.

Fællesskabet omfatter også vores erhvervsliv, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.fl. og rækker ud over kommunegrænsen. Sammen fortæller vi vidt og bredt om alt det, vi bygger op og er stolte af, så endnu flere får lyst til at etablere virksomhed, arbejde, uddanne sig og bo i Holstebro Kommune.

Befolkningstilvækst og udvikling

Det virker! Vi er inde i en god gænge med befolkningstilvækst og rivende udvikling på mange fronter. Vi har glade borgere i hele kommunen.

Jeg glæder mig over vores værdier, holdninger og fællesskab og de resultater, de fører med sig. De danner et solidt fundament, som er godt at bygge videre på, og som lover godt for fremtiden.