Børn og unge med angst og ængstelighed

Udviser jeres barn tegn på angst – og griber det forstyrrende ind i hverdagen?
Mange børn er bange for mørke eller tordenvejr. Angst er en helt normal følelse, som faktisk kan hjælpe os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Men for omkring hvert 10. barn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling.  

 

Hyppige tegn ved angste børn og unge

  • Stiller mange unødige spørgsmål og søger konstant beroligelse
  • Er bekymrede og tænker meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrækker at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved
  • Holder sig tæt til jer forældre, når I færdes uden for hjemmet
  • Klager over hoved- eller mavepine
  • Undgår uvante eller vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller ved at ”blive syge”
  • Har svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn på grund af ængstelige tanker
  • Er forhindret i at gøre ting som andre jævnaldrende børn gør i hverdagen

Åben telefonrådgivning

Udviser dit barn tegn på angst og ængstelighed?
Når du ringer til den åbne telefonrådgivning kommer du til at tale med en erfaren psykolog, som kan give dig råd og vejledning omkring dit barns situation samt give dig konkrete redskaber, som du kan anvende her og nu. 

Vi sidder klar ved telefonen hver
mandag mellem kl. 9.00 – 11.00 (undtagen helligdage).

Ring til os på 9611 7549.

Hvilken hjælp kan I få?

Videncentret i Holstebro Kommune tilbyder forskellige individuelle og gruppebaserede angstindsatser for børn, unge og deres forældre. Forløbene tager som udgangspunkt afsæt i kognitiv adfærdsterapi og varetages af psykologer.

Vores angstgrupper starter op et par gange årligt – der er henholdsvis forårshold og efterårshold; hold derfor godt øje med annonceringen. Alle angsttilbud afholdes som udgangspunkt på Videncentret, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro. Gruppeforløb vil som oftest afholdes om eftermiddagen.

Hvad består hjælpen af?

Målet er at give jer som forældre en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil I få værktøjer, som kan hjælpe jer i hverdagen. I skal forvente at bruge en del tid på at øve jer sammen med barnet derhjemme - tid til at lære og tid til at anvende de nye værktøjer.

Når det er relevant for processen, kan barnets skole også inddrages. Dette gøres med henblik på, at give lærerne tilstrækkelig viden til at engagere barnet i den adfærd, der mindsker angsten. Vejledningen kan også sikre en større sammenhæng i arbejdet med angsten på tværs af barnets livsarenaer.

Cool Kids og Chilled

Cool Kids er for børn i alderen 7-12 år og Chilled er for unge i alderen 12-17 år med en moderat til svær grad af angst. Angstbehandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af Cool Kids certificerede psykologer.

Forløbet foregår i grupper af cirka 6 børn eller unge og deres forældre, som mødes 10 eftermiddage. Hvert møde tager 2 timer. Der er krav om forældre deltagelse ved alle mødegange.

Det er et mål, at give jer en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil både I og jeres barn lære forskellige strategier og metoder til at håndtere og nedbringe den ængstelige adfærd.

Det forventes, at I derhjemme øver jer i at bruge de nye metoder og strategier imellem mødegangene.

Cool Kids og Chilled

Få STYR på Angsten 

Få STYR på Angsten er et selvhjælpsprogram. Det er målrettet familier med børn i 1.-6. klasse, der viser tegn på let til moderat angst. Det vil sige, at jeres barn har problemer i hverdagen i en sådan grad, at I som forældre tænker, at der er behov for støtte og hjælp, men ikke i en grad så det forstyrrer massivt.

Metoden er et forældrebaseret program, der bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper. Forløbet varetages af psykologer.

Formålet er, at I som forældre lærer hvordan I kan hjælpe jeres barn ud af angsten og at I sammen med barnet opstiller mål i forløbet. Målet er også, at I og jeres barn lærer hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen.

I deltager i et 10 ugers forløb, hvor I mødes med andre familier ved to eftermiddags-workshops. Derudover består programmet primært af hjemmetræning ved hjælp af manualer. I vil hver uge modtage beskeder og opgaver. Hver uge er der fokus på et nyt behandlingstema gennem konkrete øvelser og anbefalinger fra de udleverede manualer. Der skal afsættes mindst 1 time hver uge derhjemme til at gennemgå hvert tema. Derudover skal I afsætte tid til at øve de nye færdigheder.

Der vil være fokus på leg og mestring hos barnet. Angsten beskrives som noget der kan overvindes. Som forældre bliver I barnets ”behandlere”. Manualen gør det lettere, fordi beskrivelserne er i et direkte børnevenligt sprog, så instruktionerne bare kan læses op for barnet.

Få STYR på Angsten

Hvordan ansøger I?

Udfyld ansøgningsskemaet herunder. Ansøgningsfristen er den 11.august 2021.

Udfyld ansøgningsskemaet

Ansøgningerne vurderes af vores psykologer. Såfremt jeres barn vurderes i målgruppen, vil I som forældre blive indkaldt til en forsamtale sammen med barnet, for at vurdere, hvilken indsats der vil være relevant for jer og barnet.

Vi kan desværre ikke garantere, at der er plads til alle ansøgere, men alle vil få besked fra os efter vurdering og visitation. Ved afslag vil I enten blive ringet op eller få besked i jeres e-boks, senest den 26. august.

Praktisk information

Forsamtaler afholdes i uge 34 og 35 på Videncentret, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro. 

Det forventes at Cool Kids og Chilled starter op i uge 36 og Få STYR på Angsten starter op i uge 38. Begge indsatser løber frem til jul 2021.

Såfremt Corona restriktioner ikke gør det muligt at mødes fysisk, vil der arbejdes på en virtuel form.

 

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid:
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00
 

Psykologer og talehørekonsulenter:
fredag kl. 8.00 - 9.00


Ergoterapeuten:
mandag kl. 10.30 - 11.30