Børn og unge med angst og ængstelighed

Udviser jeres barn tegn på angst og griber det forstyrrende ind i hverdagen? Angst er en helt normal følelse, som kan hjælpe os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Men for omkring hvert 10. barn griber angsten forstyrrende ind i deres liv og udvikling.

Hyppige tegn ved angste børn og unge

  • Stiller mange unødige spørgsmål og søger konstant beroligelse
  • Er bekymrede og tænker meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrækker at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved
  • Holder sig tæt til jer forældre, når I færdes uden for hjemmet
  • Klager over hoved- eller mavepine
  • Undgår uvante eller vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller ved at ”blive syge”
  • Har svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn på grund af ængstelige tanker
  • Er forhindret i at gøre ting som andre jævnaldrende børn gør i hverdagen

Åben telefonrådgivning

Udviser dit barn tegn på angst og ængstelighed?
Når du ringer til den åbne telefonrådgivning kommer du til at tale med en erfaren psykolog, som kan give dig råd og vejledning omkring dit barns situation samt give dig konkrete redskaber, som du kan anvende her og nu. 

Vi sidder klar ved telefonen hver
mandag mellem kl. 9.00 – 11.00 (undtagen helligdage).

Ring til os på 9611 7549.

Hvilken hjælp kan I få?

Vi tilbyder forskellige individuelle og gruppebaserede angstindsatser for børn, unge og deres forældre. Forløbene tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og varetages af psykologer.

Angstindsatserne har opstart henholdsvis forår og efterår. I den forbindelse vil det blive muligt at ansøge her på siden. Dit barns skole vil udsende information om, hvornår det er muligt at søge om hjælp.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vores psykologer vurdere, om jeres barn er i målgruppen. Efterfølgende inviteres I, sammen med jeres barn, til en samtale med henblik på en vurdering af om vores tilbud kan hjælpe barnet.

Hvad består hjælpen af?

Målet er at give jer som forældre en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil I få værktøjer, som kan hjælpe jer i hverdagen. I skal forvente at bruge en del tid på at øve jer sammen med barnet derhjemme - tid til at lære og tid til at anvende de nye værktøjer.

Når det er relevant for processen, kan barnets skole også inddrages. Dette gøres med henblik på, at give lærerne tilstrækkelig viden til at engagere barnet i den adfærd, der mindsker angsten. Vejledningen kan også sikre en større sammenhæng i arbejdet med angsten på tværs af barnets livsarenaer.

Alle angsttilbud afholdes som udgangspunkt på Videncentret, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro. Gruppeforløb vil som oftest afholdes om eftermiddagen.

Svar på ansøgning

I kan forvente svar på, om I er indkaldt til samtale senest fredag den 14. januar 2022. Samtalerne forventes at blive afholdt i uge 3, 4 og 5. 

Vi kan desværre ikke garantere, at der er plads til alle ansøgere, men alle vil få besked fra os efter vurdering og visitation. Ved afslag vil I enten blive ringet op eller få besked i jeres e-Boks.

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail ppr@holstebro.dk
phone 96117539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
Torsdag kl. 13.00 - 15.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00 - 9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30 - 11.30