Børn og unge med angst og ængstelighed

Udviser jeres barn tegn på angst – og griber det forstyrrende ind i hverdagen?
Mange børn er bange for mørke eller tordenvejr. Angst er en helt normal følelse, som faktisk kan hjælpe os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Men for omkring hvert 10. barn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling.  

 

Hyppige tegn ved angste børn og unge

  • Stiller mange unødige spørgsmål og søger konstant beroligelse
  • Er bekymrede og tænker meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrækker at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved
  • Holder sig tæt til jer forældre, når I færdes uden for hjemmet
  • Klager over hoved- eller mavepine
  • Undgår uvante eller vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller ved at ”blive syge”
  • Har svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn på grund af ængstelige tanker
  • Er forhindret i at gøre ting som andre jævnaldrende børn gør i hverdagen

Hvilken hjælp kan I få?

Videncentret i Holstebro Kommune tilbyder en gruppebaseret angstindsats for børn, unge og deres forældre, som hedder FÅ STYR PÅ angsten.

 

FÅ STYR PÅ angsten

FÅ STYR PÅ angsten er et selvhjælpsprogram. Det er målrettet familier med børn i 1.-6. klasse, der viser tegn på let til moderat angst. Det vil sige, at jeres barn har problemer i hverdagen i en sådan grad, at I som forældre tænker, at der er behov for støtte og hjælp, men ikke i en grad så det forstyrrer massivt.
Programmet henvender sig til forældre, der ikke tidligere har modtaget kognitiv adfærdsterapi for barnets angst.

Metoden er et forældrebaseret interventionsprogram, der bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper. Forløbet varetages af psykologer.

Formålet er, at I som forældre lærer hvordan I kan hjælpe jeres barn ud af angsten og at I sammen med barnet opstiller mål i forløbet. Målet er også, at I og jeres barn lærer hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen.

I deltager i et 10 ugers gruppeforløb, hvor I mødes med andre familier ved to workshops. Derudover består programmet primært af hjemmetræning ved hjælp af manualer. I vil løbende modtage beskeder og opgaver, og I vil have mulighed for sparring ved psykologerne undervejs.

Der arbejdes med information og opgaver gennem forældremanualer og børnemanualer. Hver uge er der fokus på et nyt behandlingstema gennem konkrete øvelser og anbefalinger. Der skal afsættes mindst 1 time hver uge derhjemme til at gennemgå hvert tema. Derudover skal I afsætte tid til at øve de nye færdigheder.

Der vil være fokus på leg og mestring hos barnet. Angsten beskrives som noget der kan overvindes. Som forældre bliver I barnets ”behandlere”. Manualen gør det lettere, fordi beskrivelserne er i et direkte børnevenligt sprog, så instruktionerne bare kan læses op for barnet.

Hvordan ansøger I?

Udfyld ansøgningsskemaet herunder hvis I ønsker at deltage i FÅ STYR PÅ angsten. Ansøgningsfristen er den 10.marts 2021.

Udfyld ansøgningsskemaet

Ansøgningerne vurderes af vores psykologer. Såfremt jeres barn vurderes i målgruppen, vil I blive indkaldt til en forsamtale, hvor vi vil vurdere, om I fortsat vurderes i målgruppen ud fra samtalen.

Vi kan desværre ikke garantere, at der er plads til alle ansøgere, men alle vil få besked fra os efter vurdering og visitation. I vil få besked i jeres e-boks.

Forsamtaler og workshop i forløbet FÅ STYR PÅ angsten afholdes på Videncentret, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro. De to workshops vil afholdes om eftermiddagen.

Det forventes at FÅ STYR PÅ angsten starter op i uge 16 og løber frem til sommerferien. Såfremt Corona restriktioner ikke gør det muligt at mødes fysisk, vil der arbejdes på en virtuel form.

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid:
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00
 

Psykologer og talehørekonsulenter:
fredag kl. 8.00 - 9.00


Ergoterapeuten:
mandag kl. 10.30 - 11.30

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 18. februar 2021 af Sara Gehr