Børn og unge med angst og ængstelighed

Udviser jeres barn tegn på angst – og griber det forstyrrende ind i hverdagen?
Mange børn er bange for mørke eller tordenvejr. Angst er en helt normal følelse, som faktisk kan hjælpe os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Men for omkring hvert 10. barn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling.  

 

Hyppige tegn ved angste børn og unge

  • Stiller mange unødige spørgsmål og søger konstant beroligelse
  • Er bekymrede og tænker meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrækker at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved
  • Holder sig tæt til jer forældre, når I færdes uden for hjemmet
  • Klager over hoved- eller mavepine
  • Undgår uvante eller vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller ved at ”blive syge”
  • Har svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn på grund af ængstelige tanker
  • Er forhindret i at gøre ting som andre jævnaldrende børn gør i hverdagen

Åben telefonrådgivning

Udviser dit barn tegn på angst og ængstelighed?
Når du ringer til den åbne telefonrådgivning kommer du til at tale med en erfaren psykolog, som kan give dig råd og vejledning omkring dit barns situation samt give dig konkrete redskaber, som du kan anvende her og nu. 

Vi sidder klar ved telefonen hver
mandag mellem kl. 9.00 – 11.00 (undtagen helligdage).

Ring til os på 9611 7549.

Hvilken hjælp kan I få?

Videncentret i Holstebro Kommune tilbyder forskellige individuelle og gruppebaserede angstindsatser for børn, unge og deres forældre. Forløbene tager som udgangspunkt afsæt i kognitiv adfærdsterapi og varetages af psykologer.

Vores angstgrupper starter op et par gange årligt – der er henholdsvis forårshold og efterårshold; hold derfor godt øje med annonceringen. Alle angsttilbud afholdes som udgangspunkt på Videncentret, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro. Gruppeforløb vil som oftest afholdes om eftermiddagen.

Hvad består hjælpen af?

Målet er at give jer som forældre en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil I få værktøjer, som kan hjælpe jer i hverdagen. I skal forvente at bruge en del tid på at øve jer sammen med barnet derhjemme - tid til at lære og tid til at anvende de nye værktøjer.

Når det er relevant for processen, kan barnets skole også inddrages. Dette gøres med henblik på, at give lærerne tilstrækkelig viden til at engagere barnet i den adfærd, der mindsker angsten. Vejledningen kan også sikre en større sammenhæng i arbejdet med angsten på tværs af barnets livsarenaer.

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid:
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00
 

Psykologer og talehørekonsulenter:
fredag kl. 8.00 - 9.00


Ergoterapeuten:
mandag kl. 10.30 - 11.30