Ansvar for egen sundhed

  • Print
  • Forstør tekst
Ansvar for egen sundhed

Familie og netværk er en del af løsningen

Som kommune hverken kan eller vil vi stoppe æbler ned i halsen på dig eller smække dig en lussing, hvis du tænder en cigaret. Men vi vil gerne være med til at gøre det nemmere at træffe sunde beslutninger – selv.

Vi vil også være med til at skabe en forståelse for at alle i Holstebro Kommune har et ansvar for sig selv og hinanden.
Alle kan være aktive medspillere for egen og andres sundhed. Alle kan bidrage med noget. Alle har ressourcer.

Vi vil

Vi vil sætte rammer, som understøtter, at du kan tage ansvar for din egen sundhed – også gennem familie og netværk. 

“Børn bliver overvægtige, når de selv begynder at gå til bageren.”

- rådgivningsmøde med praktiserende læger

“Man har selv et ansvar for at tage imod de støttemuligheder, der er.”

- dialogmøde med borger i kontakt med flere afdelinger i kommunen

Vi vil at du kan mestre livet både som barn, ung, voksen, som familie og som lokalsamfund, også når hverdagslivet ændres i væsentlig grad.

“Der er mange ressourcer ”derude”, men det skal være håndgribeligt at bidrage, så helt almindelige mennesker ”tør” byde ind.”

- dialogmøde med præst, militærmand og repræsentant for Krisecentret

Vi vil, at det skal være nemt at være frivillig, også igennem de mange etablerede netværk og foreninger.

“Vi har en sund skole – 45 minutters bevægelse hver dag, regler om ingen slik i madpakken; vi taler om trivsel og lærerne er gode at snakke med og vil gerne tale med os.”

- dialogmøde med folkeskoleelver fra Skave

“Jeg frygter at blive puttet ind et sted, hvor man ikke kan komme fra igen...motivationen er, at man skal hjem igen.”

- dialogmøde med pensionister fra Vinderup

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. januar 2018 af Elisabeth Haahr Christensen