Byens rum og boligmiljøer

  • Print
  • Forstør tekst
Byens rum og boligmiljøer

Påvirker fysisk, mental og social sundhed

Gode rammer for tilværelsen fremmer trivsel. Men vi vil mere end det – vi vil aktivt udvikle rum og miljøer, der understøtter fællesskabet, bryder isolation og som fremmer fysiske aktiviteter.

Det gavner nemlig både den fysiske, mentale og sociale sundhed.

Vi vil

Have gode steder at bo og leve.

“De små samfund skaber sundhedsfremme.”

- borgermøde i Plexus

Skabe byrum og boligmiljøer, der inspirerer og motiverer til bevægelse og samvær.

Blandede boligmiljøer med fokus på fællesskab, på tværs af alder, kultur økonomi og social sammenhæng.

“Særligt ungdomsboligmiljøer skal inspirere til forpligtende fællesskaber.”

- dialogmøde med Via-studerende, repræsentanter fra UCH, boligforeninger og planafdelingen

Sikkerhed, når vi bevæger og befordrer os rundt.

“Sikker skolevej - middel til mere frihed bevægelse og motion for børnene.”

- rådgivningsmøde med organisationer og uddannelsesinstitutioner

At vores skønne natur er tilgængelig for alle og inspirerer til bevægelse og samvær.

Udendørsfaciliteter er et vigtigt element for ALLE og lynafledere for konflikter (….) kan rummes på lige vilkår udendørs og de oplever succes og sejre – det samme gælder for voksne.

- dialogmøde med KFUM og K spejderne

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. januar 2018 af Elisabeth Haahr Christensen