Flyvende kunstfortællinger
ved Holstebro Kunstmuseum

Kl. 11.45-12.45 og Kl. 10.30-10.55

For personale i dagtilbud samt studerende fra pædagog- og pædagogisk assistentuddannelsen.

Flyvende kunstfortællinger (Dagtilbud)

I Holstebro Kunstmuseums forløb, ’Flyvende kunstfortællinger’, som er for børn fra 4 år, arbejder vi med at styrke børnenes indlevelse, fantasi og glæden ved at kunne bidrage til en samlet fortælling. Det sker ved, at børnene. med udgangspunkt i vores kunst, kobler oplevelsen af nærvær med det uformelle og legende. Derudover øver vi sprog, samtale og fantasi og kobler kunsten til børnenes egen hverdag og deres egne historier.

Forløbet af udviklet med afsæt i formidlingsmetoden ’Visual Thinking Strategies’ (VTS), som er en enkel, dialogbaseret formidlingsmetode, der tager udgangspunkt i barnets egne oplevelser og erfaringer. VTS-metoden har en åben og inkluderende tilgang, som skaber et trygt samtalemiljø, hvor alle har mulighed for at byde ind, og hvor der hverken findes rigtige eller forkerte svar.

Om Katrine Sofie Jepsen

Workshoppen afholdes af Holstebro Kunstmuseums formidlingsinspektør, Katrine Sofie Jepsen, som er ansvarlig for kunstmuseets formidling til børn og unge, der besøger museet med deres institutioner. Katrine Sofie er uddannet kunsthistoriker med speciale i inkluderende museumsmiljøer og kunstnerisk forskning.

Om Holstebro Kunstmuseum

Holstebro Kunstmuseum viser verdenskunst og kunst fra hele verden. Samlingen består af tre områder, der indbyrdes belyser hinanden: dansk og international kunst og kunsthåndværk fra ca. 1930 og frem, europæisk modernisme samt kunst fra ikke-europæiske folkeslag og civilisationer. Kunstmuseets udbyder dialogiske omvisninger og kreative forløb til daginstitutioner og skoler.