Kvalitetsrapport for dagtilbud

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 21. juni 2019
af Sara Gehr

Kvalitetsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og byråd. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udgør grundbestanddelen i det kommunale pædagogiske tilsyn, som kan kvalificeres yderligere af en dialog.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne. Den rummer endvidere de kommunalt fastsatte krav til dokumentation.

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år.

Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2019-2020

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. juni 2019 af Sara Gehr