Transport

Privatbilisme og erhvervstransport udgør en stor del af vores klimaregnskab. Det kan vi skubbe til i fællesskab.

Bedre rammer for klimavenlig transport

At komme fra A til B, nogle gange via C eller Z, er vigtigt for, at hverdagen hænger sammen.

Privatbilismen udleder store mængder CO2, og som kommune ønsker vi at skabe bedre rammer for klimavenlig transport og mobilitet på tværs af kommunen og til andre dele af landet. Det skal være nemt, billigt og sundt for legemet at hoppe på cyklen til de kortere ture i hverdagen.

Til de længere ture, eksempelvis for pendlere eller på tværs af kommunen, vil vi skabe rammerne for mere samkørsel. Udviklingen af el-biler går stærkt i disse år, og vi følger med ved at sætte ladestandere op i hele kommunen. 

Sådan skaber vi bedre rammer for klimavenlig transport:

 • Analyse og kampagne for at få flere til at cykle mere som erstatning for privatbilisme 
 • Udarbejde kommende udbud med krav om nulemissionskøretøjer
 • Implementering af strategi for el-ladestandere
 • Skabe rammer for at fossildrevne lastbiler kan skifte til brint 
 • Deltage i elbilfestival 
 • Tiltrække el-delebilsoperatør til Holstebro Kommune 
 • Undersøge grundlaget for at regulere emission fra fragtkørsel i tæt bymiljø
 • Undersøge muligheden for at bruge parkering som redskab til mere klimavenlig transportadfærd 
 • Undersøge mulighederne for at el-lastbiler kan lade under egnede forhold
 • Søge viden om muligheder for godsfragt og elektrificering af jernbaner i Holstebro Kommune
 • Arbejde for bevarelse af direkte toglinje til og fra København som et vigtigt element i sammenhæng mellem landsdele, både erhvervsmæssigt og socialt 
 • Skabe bedre rammer for og udbrede klimavenlig fælles mobilitet i form af delebiler og samkørsel gennem kampagner
 • Medvirke til omstillingen af tung transport via Power-to-X