Musikmøder

Overskrift

Musikmøder er musikforløb for de 0-3-årige børn i vuggestue og dagpleje i Holstebro Kommune. Formålet med musikmøder er at styrke de yngste børns musikalitet og kreativitet gennem mødet med professionelle musikere.

Det er også formålet at det pædagogiske personale udvikler kompetencer i arbejdet med musik i dagtilbuddet, tager ejerskab og over tid får musikken til at leve i det enkelte dagtilbud.

'Det er gratis at deltage i et Musikmøde-forløb, dog skal dagtilbuddet selv betale for personalets tid og eventuel transport – og der forventes en engageret deltagelse. 

Forløb og aktiviteter

  • Musikmøder er et forløb med veksling mellem de yngste børns møde med musikken og professionelle musikere og musikpædagog i dagtilbuddet som musikpædagogisk aktivitet.
  • Musikmøder er også de mange børns møde med musikken som koncertoplevelse.
  • Endelig er musikmøder det pædagogiske personales møde med den professionelle musiker og musikpædagog om musikpædagogisk udvikling. Forløbet afsluttes med en evaluering, der peger fremad.

Klik her og se programmet for Musikmøder sæson 2023-2024