Vi vil vide hvad vi gør

  • Print
  • Forstør tekst
Vi vil vide hvad vi gør

Gøre det der virker

Når det handler om sundhed, er der rigtig meget vi kan udrette nu om dage. Men vi har jo ikke ubegrænsede ressourcer. Derfor vil vi dels prioritere de indsatser, vi ved virker, dels anvende og bygge videre på de erfaringer og ressourcer, der er hos dig og de andre medborgere.

Kommune betyder ”fælles”, og vi som kommune skal indgå i et ligeværdigt samarbejde med dig, om at skabe de bedste rammer for sundhed.

Vi vil

At du oplever sammenhæng og har medbestemmelse, når vi samarbejder med dig. 

“Spørg folk hvad de er gode til – og brug det.”

- borgermøde i Plexus

“Vigtigt at der er nogen der vil mig, opbygge tillid, blive hørt”

- dialogmøde med borger i kontakt med flere afdelinger

“Medbestemmelse og blive taget alvorligt (…) Borgere skal have ejerskab til det der skal ske – ellers er der ingen motivation og så kommer det ikke til at ske.”

- dialogmøde med præst, soldat i hæren og medarbejder fra Krisecentret

Have mod til at prøve noget nyt.

“Samarbejde mellem involverede skal fremmes og ud af silotænkning (…) ellers flytter en ny sundhedspolitik ingen ting.”

- dialogmøde med praktiserende læger og kommunale ansatte

Konstruktive forenklinger i systemer og løsninger på tværs af fagligheder med dig som omdrejningspunkt.

“Det er trættende at fortælle sin historie igen og igen. Det er trættende at fortælle sin historie igen og igen.”

- rådgivningsmøde med patientforeninger og ældrerådet

“Faggrænser er den største blokering for en effektiv produktiv og samlet indsats.”

- dialogmøde med praktiserende læger og kommunale ansatte

At indsatser er vidensbaserede og selv bidrage til at skabe nye viden.

“Organisering i sogneforeninger og sognearbejdet er unikt for Holstebro. Den positive dialog kan bruges til at gøre `noget` bedre, når det handler om mere lighed i sundhed.”

- rådgivningsmøde med Region Midtjylland

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. januar 2018 af Elisabeth Haahr Christensen