Tænk GRØNT Sammen

Et tiltag med det formål, at genbruge sport og fritidstøj samt -udstyr ved at give det videre til andre, så de kan dyrke deres fritidsaktiviteter med det rette tøj og udstyr. Se herunder, hvad indsatsen indeholder, og hvordan du kan bidrage:

Indsamling af brugt sport og fritidstøj, -udstyr og -sko

Lad dit brugte tøj og udstyr, som du har brugt til dine fritidsaktiviteter få nyt liv og komme andre til gode ved at putte det i de opstillede indsamlingsspande rundt omkring i de udvalgte idrætsanlæg og biblioteker.

Indsamlingen vil typisk strække sig over 4 uger omkring starten på martsmåned.

Grøn Bazar

Alt det indsamlede tøj og udstyr gives videre ved Grøn Bazar, som typisk afvikles i aprilmåned.

Det er gratis og man må kun tage udstyr, tøj og sko til eget behov.

VI TÆNKER GRØNT SAMMEN

… når vi hver især bidrager med de ressourcer, som vi har til rådighed for fællesskabet. Vi tror på, at vi SAMMEN kan bidrage til at så mange som muligt får et sundt og aktivt fritidsliv.

Derfor har vi SAMMEN indsamlet brugt sport og fritidstøj, -udstyr og -sko, som kan få nyt liv og komme andre til gode.

SAMMEN om dette i 2024 var: