Holstebro Ældreråd

Rådet har til formål er at være rådgivende og ideskabende organ for Holstebro Kommune på ældreområdet

Dagsordener og referater

Vær opmærksom på, at der går 24 timer fra dagsordenen/referatet bliver offentliggjort, til du kan se bilagene.

Se dagsordener og referater

Abonner på dagsordener og referater

Få besked når der er nye dagsordener og referater

Hvad kan vi gøre for dig?

Ældrerådet er talerør for alle over 60 år over for Holstebro Byråd. Vores fornemmeste opgave er at sikre, din stemme bliver hørt. 

Når der træffes beslutninger, der får betydning for Holstebro Kommunes ældre, rådgiver Rådet byrådet og videreformidler jeres synspunkter.

Rådet har mulighed for at tage sager op og fremlægge dem for Byrådet. Politikerne har pligt til at høre Rådet i alle sager, der vedrører ældre og ældres forhold i kommunen.

Konkrete person- og personalesager tager Rådet sig imidlertid ikke af.

Ældreådet kan, med andre ord, bringe dine synspunkter ind i byrådssalen og hæve din stemme i debatten. 

Læs mere om rådet og deres arbejde

Ældrerådet består af 5 medlemmer.

 • I politiske sager repræsenterer Rådet Holstebro Kommunes borgere, der er 60 år eller ældre. 
 • Rådet er indstillet og valgt af de mennesker, de er talerør for. 
 • Rådet blev sammensat ved indstilling i efteråret 2021.

Ældrerådet tiltræder 1. januar 2022 og repræsenterer  jævnaldrende medborgere frem til udgangen af 2025.

Ældrerådet rådgiver Holstebro Byråd i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokale spørgsmål, der vedrører de ældre.

Efter gældende lovgivning er Holstebro Kommune forpligtet til at høre ældrerådet om alle forhold, som vedrører ældrebefolkningen. Det gælder ikke alene på social- og sundhedsområdet, men også eksempelvis i budgetmæssige, kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Ældrerådet kan selv tage emner op til behandling og fremlæggelse for Holstebro Byråd og andre relevante myndigheder, når det skønnes at have betydning for den ældre del af Holstebro Kommunes borgere.

Ældrerådet søger aktivt indflydelse på beslutninger, der angår de ældre. Ældrerådet er desuden repræsentant i div. nævn og arbejdsgrupper samt i alle brugerpårørenderåd ved Holstebro Kommunes plejecentre.

Ældrerådet har udpeget 2 medlemmer til at være en del af Tilgængelighedsudvalget, et udvalg nedsat af Handicaprådet.

Holstebro Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd og sammenslutningen af Ældreråd i Region Midtjylland.

Ældrerådet mødes mindst én gang hver måned, juli dog undtaget.

Ældrerådet kan nedsætte en række udvalg, der behandler emner og forslag, der har betydning for de ældre.

Ældrerådet afholder mellem 2 og 3 gange om året et orienteringsmøde for alle over 60 år.

Ældrerådet behandler ikke konkrete personsager.

Holstebro Ældreråd vil arbejde for:

 • at sikre gode vilkår for de ældre i Holstebro Kommune.
 • at der er trygge, værdige og stimulerende rammer for alle beboere i ældreboliger og på plejecentrene.
 • at Holstebro Kommunes tilbud om rehabilitering efter fastlagt genoptræningsplan bliver på et attraktivt og sammenhængende kvalitetsniveau.
 • at omsorg og samvær nyder fremme.
 • at forebyggelse og sundhed fremmes i bredt samarbejde med øvrige interessenter.

Her kan du se gældende vedtægt for Ældrerådet

 • Onsdag den 24. januar 
 • Onsdag den 21. februar
 • Tirsdag den 19. marts
 • Onsdag den 24. april
 • Onsdag den 22. maj
 • Onsdag den 19. juni
 • Onsdag den 4. september
 • Onsdag den 25. september
 • Onsdag den 23. oktober
 • Onsdag den 20. november
 • Onsdag den 11. december

Møderne afholdes fra kl. 12.00 - 15.00 på Holstebro Rådhus.

Medlemmer af Ældrerådet

Birte Tvisholm Ahle

Birte Tvisholm Ahle (Formand)

Smedegårdvej 26, Tvis
7500 Holstebro
Mobil 20468530
Send mail

Peter Voss Hansen

Peter Voss Hansen (Næstformand)

Vindelevgård 197
7830 Vinderup
Mobil 21221682
Send mail

Karen Haurum

Karen Haurum (Medlem)

Skrænten 3
7830 Vinderup
Mobil 51642803
Send mail

Henning Jepsen

Henning Jepsen (Medlem)

Holstebrovej 16
7830 Vinderup
Mobil 21284252
Send mail

Jan Jensen Bech

Jan Jensen Bech (Medlem)

Griegsvej 138
7500 Holstebro
Mobil 27329115
Send mail