Satsvejledninger ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 27. maj 2020
af Sara Gehr

Har du fået dækning for din tabte arbejdsfortjeneste for at have passet et barn under 18 år med handicap eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse jf. servicelovens § 42, stk. 3 efter 2012, så har du muligvis penge til gode, og du har mulighed for at få din sag genoptaget.

Social- og Indenrigsministeriet har d. 6. februar 2020 gjort kommunerne opmærksomme på, at de årlige satsvejledninger, som ministeriet udsender, ved en fejl har været sat for lavt siden 2013. Da Holstebro Kommune har fulgt satsvejledningerne ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter bestemmelsen, har du muligvis fået for lidt udbetalt.

Holstebro Kommune genoptager ikke sagerne om tabt arbejdsfortjeneste af egen drift. Det skyldes, at det er forbundet med betydelige administrative vanskeligheder at identificere sagerne.

Hvis du har fået dækket din tabte arbejdsfortjeneste efter 2012, skal du rette henvendelse til Familiesektionen på tlf. 96117540 (tast 3) eller mail boern.unge@holstebro.dk. Din sag vil så blive genoptaget og du vil modtage en ny afgørelse.

Holstebro Kommune gør opmærksom på, at kravene på efterbetaling i de fleste tilfælde kun går op til tre år tilbage på grund af forældelse.

Du kan læse mere i Social- og Indenrigsministeriets orientering på retsinformation.dk

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. maj 2020 af Sara Gehr