Mental sundhed

  • Print
  • Forstør tekst
Mental sundhed

Trivsel i hverdagen

Mental sundhed er at trives i sit liv og at kunne indgå i fællesskaber med andre.

Du kan have god mental sundhed selv om du er syg. Ligesom det er muligt at være rask, selvom du har dårlig mental sundhed.

Vi vil

At god trivsel går hånd i hånd med fysisk sundhed.

“Mental sundhed er også god adfærd på sociale medier. Undgå mobning.”

- borgermøde i Plexus

“Den mentale sundhed er fundamentet for at have overskud til at træffe sunde valg på andre områder.”

- dialogmøde med Via-studerende, repræsentanter fra UCH, Boligforeninger og planafdelingen
 

At du kan håndtere dagligdagens udfordringer og selv bidrage positivt til fællesskabet.

“Foreningslivet kan give en positiv oplevelse i hverdagen, det kan skabe dannelse i social træning,  som vil øge den mentale sundhed og glæden i hverdagen.”

- dialogmøde med kommunale sundhedsfaglige medarbejdere og privatpraktiserende psykoterapeut

“Fællesskabet er ekstremt vigtigt i klassen – vi er her ikke så længe – hvis man ikke er en del af der, har man ikke lyst til at stå op om morgenen.”

- dialogmøde med elever på UCH

At du er en del af et fællesskab

  • at du hører til – der er plads til dig og brug for dig
  • at du føler dig set og hørt
  • at du føler dig hjemme.

Graf der viser samspil mellem fællesskab, relationer og mental sundhed

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 30. marts 2021 af Elisabeth Haahr Christensen