Elever til Social- og Sundhedsuddannelserne i Lemvig, Struer og Holstebro

Elevpladser og Studiepraktikpladser
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro Kommune søger elever til Social- og sundhedsuddannelserne med uddannelsesstart 28. marts 2023 og 14. juni 2023. Har du i forvejen en afsluttet Social- og Sundhedshjælperuddannelse vil uddannelsesstart være 1. maj 2023 eller 26. juni 2023.
Uddannelserne veksler mellem skole og oplæring. Skoleperioderne foregår på Holstebro afdelingen - Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Døesvej 70 i Holstebro. Når du er i oplæring, bliver du en del af arbejdsfællesskabet på det konkrete oplæringssted.

Social og Sundhedsassistent uddannelsen tager 2 år og 10 måneder, Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager 14 måneder
Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Vi tilbyder alsidig uddannelse med gode fremtidsmuligheder og løn under hele uddannelsen efter gældende overenskomst.

Vi lægger vægt på, at du er

 • Klar til faglige og personlige udfordringer
 • Rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • Moden og ansvarlig
 • Mødestabil
 • Motiveret, nysgerrig og uddannelsesparat
 • I stand til at forstå, tale og skrive dansk
 • Og har it-kompetencer på brugerniveau

Optagelseskrav

 • Bestået SOSU grundforløb 2 eller merit herfor
 • Eller har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • At du får udarbejdet en uddannelsesplan, ligeledes ved studievejledningen på SOSU-skolen
 • Hvis du er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV) - Du kan få udarbejdet din RKV på Social- og Sundhedsskolen hos en studievejleder

Praktiske oplysninger

Elevstillingen er på 37 timer ugentligt
Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • Dit CV
 • Eksamensbevis for GF2 eller dokumentation for at du er i gang med GF2 eller har merit for GF2
 • Evt. eksamensbevis for bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs
 • Evt. andre eksamensbeviser (folkeskolens afgangsbevis, VUC el. lign.)
 • Uddannelsesplan og evt. RKV. Begge dele bliver udarbejdet af en SOSU-skole

Hvis du er over 25 år, skal du tilmelde dig RKV og søge her.

Hvis du er under 25 år, skal du tilmelde dig uddannelsesplan, send en mail info@sosumv.dk.

Har du spørgsmål til RKV eller uddannelsesplan, kontakt studievejledning på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland på telefon 96 27 29 20 alle hverdage mellem kl. 9 og 11, eller kontakt studievejledningen på mail vejl@sosumv.dk.

Ansøgningsfrist

11. marts 2023 - Ansøgningen sendes elektronisk.

Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Yderligere oplysninger

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Anne Kirsten Nielsen på telefon 24 82 74 46 eller Maibritt Bjørnli på telefon 21 18 99 77.

Samtalerne forventes afholdt i uge 11/12 2023

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på telefon 96 11 73 12 eller mail AR@Holstebro.dk.

Deadline for ansøgning

11. marts 2023 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up