Kontorelever

Elevpladser og Studiepraktikpladser
  • Print
  • Forstør tekst

Få en god start som kontorelev med speciale i offentlig administration

”Som elev ved Holstebro Kommune kan du udvikle og dygtiggøre dig, så du har de bedste kompetencer og muligheder i dit fremtidige job. En elevplads ved Holstebro Kommune sikrer dig en god og bred uddannelse, med høj faglighed og en rygsæk fuld af ny viden og læring.”

Vi er stolte og glade for Nina Øllgaard Jakobsens udtalelse. Vi gør os nemlig umage for at lytte til vores kontorelevers ønsker og muligheder for deres uddannelse. Og så er vi meget bevidste om; at jo dygtigere kontorelever vi uddanner – jo dygtigere nye kolleger kan vi senere tilbyde fastansættelse ved Holstebro Kommune.
Faktisk får tre ud af vores fire kontorelever hvert år ansættelse i kommunen efter deres uddannelse, og de øvrige ansættes ved andre offentlige arbejdspladser eller læser videre.

Hvad møder du som kontorelev?

På siden her  kan du se hvordan vores nuværende 1. års elever oplever mødet med organisationen ved Holstebro Kommune.
Som kontorelev er du velkommen til at sætte dit eget præg på din udvikling; fagligt såvel som menneskeligt. Du vil blive inviteret ind i mange forskellige arbejdsfællesskaber i en faglig bred organisation og involveret i spændende opgaver og givende relationer med gode kolleger.

Derudover møder du
  • En aktiv og engageret elevgruppe, som selv arrangerer relevante ERFA møder med faglige nyheder og mødes for at videndele, spise frokost sammen, osv.
  • En lige så aktiv og engageret vejledergruppe, som følger dig i din uddannelse, og sammen med dig følger op på dine faglige læringsmål og udvikling.
  • Praktikperioder i to forskellige afdelinger, så du får mulighed for at undersøge hvor i den offentlige forvaltning, du trives - og bidrager bedst.

Hvem er du?

Vi lægger vægt på, at du er åben overfor at indgå i nye relationer og bidrage til nye opgaver, at du har en god menneskelig forståelse og er interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation. Desuden forventer vi, at du er
  • Motiveret for at uddanne dig og evner at reflektere og fundere.
  • Klar til at tage ejerskab for din udvikling, arbejde tålmodigt til opgaven er løst og spørge om hjælp, når du har behov.
  • Interesseret i IT og digitale løsninger og generelt har et godt øje for mulig optimering af arbejdsgange
  • God til at kommunikere, både på skrift og i tale, og er interesseret i at skabe en så god dialog som muligt med borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Alt det praktiske

Adgangskrav til uddannelsen får du med en EUX, HHX eller et HG bevis med adgang til kontor med specialer. STX/HTX/HF giver også adgang til uddannelsen med et 5 ugers grundforløb på erhvervsskolen. Er du i tvivl om dit uddannelsesbevis giver adgang, kan du kontakte din lokale erhvervsskole.
Holstebro Kommune udbyder fire kontorelevpladser med speciale i offentlig administration. Èn af pladserne udbydes i Økonomi og her vil du få mulighed for at specialisere dig yderligere indenfor offentlig økonomi og også afvikle begge praktikperioder i afdelingen.

Du kan læse meget mere om det at være kontorelev ved Holstebro Kommune her på vores hjemmeside, hvor du også finder øvrige relevante links ift. uddannelsen.
Du bliver ansat pr. den 1. september 2023 på gældende overenskomstsvilkår, ligesom vi indgår en uddannelsesaftale. Den teoretiske del af uddannelsen indebærer 13-15 ugers skoleforløb på Uddannelsescenter Holstebro

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller til ansøgningsmaterialet er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Stine Hebsgaard i HR & Udvikling på telefon 96 11 73 09 / mail: Stine.Hebsgaard@holstebro.dk.

Sådan søger du

Vi skal modtage dit materiale (ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse) senest den 5. marts 2023.
Bemærk at vi afholder samtaler løbende.
Går du videre til 2. samtale vil du blive inviteret til at deltage i en mindre personprofil.

Du må meget gerne vedlægge en videopræsentation om dig selv og vær også opmærksom på; at afslutter du din ungdomsuddannelse i sommeren 2023, skal det fremgå i din ansøgning.

Deadline for ansøgning

05. marts 2023 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up