Bræmmer langs vandløb og søer

  • Print
  • Forstør tekst

Ifølge vandløbsloven skal der være mindst to meter udyrkede bræmmer langs alle åbne, naturlige vandløb og søer beliggende i landzone. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der ifølge den gældende vandplan skal opfylde miljømålet ”godt økologisk potentiale” eller ”maksimalt økologisk potentiale”. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.

Som bredejer til en sø, et vandhul eller et vandløb er man selv ansvarlig for, at der er de lovpligtige to meter bræmmer.

Digitalt vandløbskort

På kortet kan du se, hvilke vandløbsstrækninger, Teknik og Miljø har vurderet er omfattet af bestemmelsen. Bræmmer langs søer er således ikke medtaget. Udpegningen er vejledende og er foretaget efter gældende retningslinjer. Der vil løbende kunne forekomme justeringer i kortet.

På vandløbskortet kan du ved afkrydsning tænde og slukke for forskellige typer af vandløbsinformation. Det anbefales at slukke for de andre lag, når du skal se på bræmmer. Bemærk også, at du kan vælge mellem forskellige kortbaggrunde.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et vandløb eller en sø er omfattet af bræmmebestemmelserne, så er du velkommen til at henvende dig til kommunen.

Du kan også læse mere i Naturstyrelsens vejledning fra januar 2002. Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer

keyboard_arrow_up