Vandløbsprojekter

  • Print
  • Forstør tekst

I et fint samarbejde med sportsfiskere og lodsejere gennemføres vandløbsprojekter, der omfatter: 

  • Fjernelse af spærringer i vandløb
  • Genslyngning af lige udrettede vandløb
  • Udlægning af grus- og stenmateriale eller dødt ved i vandløb
  • Åbning af rørlagte vandløb
  • Plantning af skyggegivende elletræer langs visse vandløb
  • Okkerbassiner

Se vandløbsprojekterne på kortet


keyboard_arrow_up