Vandforsyning

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Kommune er ansvarlig for udarbejdelse af en vandforsyningsplan for kommunen. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. en planlægning af hvilke områder de forskellige vandværker skal forsyne. Kommunen får drikkevand fra 11 private vandværker og 5 vandværker, som drives af Vestforsyning Vand A/S.

Hvis du har problemer eller spørgsmål mht. det offentlige vandforsyningssystem eller hvis du bliver opmærksom på rørskader/ledningsbrud på vandrør mv. i offentligt areal kan du kontakte dit lokale vandværk. Såfremt der er problemer med stikledning/vandinstallationer på egen matrikel er det grundejeren, der er ansvarlig for vedligeholdelsen samt afholder udgifterne hertil.

Vandforsyningsplan 2010 - 2021

Vandforsyningsplan 2010 – 2021 er udarbejdet af Holstebro Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. 

Vandforsyningsplanen angiver, hvorledes vandforsyningen i Holstebro Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Planen danner grundlag dels for den kommunale administration af vandforsyningen i Holstebro Kommune og dels for vandforsyningernes egen planlægning. 

Vandforsyningsplanen er godkendt af Byrådet d. 21. september 2010. Byrådets vedtagelse af Vandforsyningsloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


keyboard_arrow_up