Indsatsplaner for vandværker

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 25. februar 2020
af Haris Nuhanovic

Den 22. februar 2011 blev de endelige indsatsplaner for Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværk godkendt af Byrådet.

Indsatsplanerne indeholder en beskrivelse af, hvilke trusler der er mod en fremtidig drikkevandsforsyning fra Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegårds Vandværks Kildeplads og hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet i vandværkets indvindingsopland.

Indsatsplanerne angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at opretholde en grundvandskvalitet, der er egnet som drikkevand efter simpel vandbehandling - også i fremtiden.

keyboard_arrow_up