Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-2025

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Kommune har udarbejdet et planforslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-2025”. Planen sendes i offentlig høring i perioden 13. januar 2021 til den 7. april 2021 kl. 15:30.

Planforslaget kan ses via nedenstående link, hvor du også kan indgive et høringssvar.

Se Indsatsplan 2021-2025

Indsatsplanen indeholder en beskrivelse af, hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet i Holstebro Kommune. Planen dækker hele Holstebro Kommune og angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at opretholde en grundvandskvalitet, der er egnet som drikkevand efter simpel vandbehandling - også i fremtiden.

Tidligere vedtagne indsatsplaner i Holstebro Kommune er indarbejdet i planforslaget. Med endelig vedtagelse af den nye samlede indsatsplan, aflyses eksisterende planer.

keyboard_arrow_up