Sløjfning af boringer og brønde

  • Print
  • Forstør tekst

Selvbetjening

 

For at beskytte grundvandet har politikerne i Holstebro Kommune besluttet, at brønde og boringer skal sløjfes, når de ikke længere benyttes, f.eks. når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning. Reglerne gælder også for f.eks. markvandingsboringer, som der ikke længere er tilladelse til at benytte.

Dette fremgår af vandforsyningsplan 2010-21.

Hvorfor skal brønden/boringen sløjfes?

Brønde/boringer er åbne forbindelser mellem jordoverfladen og grundvandet. Derfor er der risiko for, at forurenende mikroorganismer og kemiske stoffer siver ned til grundvandet. Desuden kan de udgøre en risiko for dyr og mennesker, som kan falde i brønden.

Hvordan foregår sløjfningen?

En sløjfning skal foretages af en brøndborer. Ifølge lovgivningen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land må du ikke selv sløjfe anlægget.

Ved sløjfningen fjerner brøndboreren installationerne i brønden/boringen. Anlægget renses, fyldes med rene materialer og forsegles. Forseglingen sikrer, at der ikke kan ske forurening af grundvandet via anlægget.

Du skal selv betale for sløjfningen af anlægget.

Når sløjfningen er foretaget, udfylder brøndboreren et skema, som han sender til GEUS. Dette skema anser kommunen som kvittering for, at sløjfningen er foretaget. Du skal sørge for, at kommunen får en kopi af skemaet. Når kommunen modtager kopi af skemaet, afslutter vi sagen.

Erklæring om ikke eksisterende boring/brønd

Efter aftale med Holstebro Kommune kan du udfylde nedenstående formular, hvis der på din ejendom er registreret en boring/brønd, der ikke længere eksistere.


keyboard_arrow_up