Kloakering af ejendomme i åben land og sommerhusområder

  • Print
  • Forstør tekst

Der er stadig mange ejendomme i Holstebro Kommune, der udleder deres spildevand til en septiktank eller trixtank med direkte forbindelse til søer og åer eller som nedsiver i områder med høj grundvandsstand, hvilket vanskeliggør en ordentlig og tilstrækkelig rensning.

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011- 2016 er det vedtaget, hvilke ejendomme det er planlagt at kloakere. På Plandata kan du se tidspunktet for kloakering af din ejendom.

Kloakering af en ejendomme i åben land sker typisk ved, at Vestforsyning Spildevand A/S fører en spildevandsledning frem til din grundgrænse. Vestforsyning Spildevand A/S etablerer også en skelbrønd og det er til denne, at du skal tilslutte din ejendoms kloak. Du har selv ansvaret for at tilslutte din ejendom til forsyningens ledning, ligesom du selv skal betale omkostningerne på egen grund. 

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og der skal fremsendes færdigmelding underskrevet af autoriseret kloakmester. For oplysninger om tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag henvises til Vestforsynings hjemmeside. Her kan du finde de aktuelle spildevandspriser.

Nedenfor finder du svar på række typiske spørgsmål:


keyboard_arrow_up