Udvidelse af Tvis Mølle Naturlaboratorium skal få endnu flere ud i naturen

8. februar 2024

Fritid Natur Sundhed

Tvis Mølle Naturlaboratorium udvides med et Sundhedslaboratorium efter at have modtaget støtte fra Nordea-fonden på 3,78 millioner kr. Det giver nye muligheder for bevægelse, samvær og fordybelse for områdets mange brugere.

Tvis Mølle Naturlaboratorium består af fire tematiserede lærings-laboratorier. Her er der krible-krable-dag i Vandlaboratoriet.

Natur og friluftsliv har en stor betydning for vores sundhed og trivsel, og naturen rummer et stort sundhedsfremmende potentiale. Det potentiale får Holstebro Kommune nu mulighed for at udnytte endnu bedre med etableringen af Sundhedslaboratoriet, som er en del af Tvis Mølle Naturlaboratorium. 

Sundhedslaboratoriet skal skabe rammerne for bevægelse, samvær og fordybelse for en lang række brugere og imødekomme den store efterspørgsel for at bruge naturen og uderummet ved Tvis Mølle. Området blev sidste år besøgt af ca. 65.000.

- I Holstebro Kommune ønsker vi at udnytte naturens mange potentialer på det sundhedsfremmende og forebyggende område. Den positive effekt, som natur og friluftsliv har for menneskers sundhed og trivsel, er oplagt at udnytte i vores arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Erfaringer fortæller, at naturen og uderummet kalder på en højere grad af normalitet og bidrager til en øget oplevelse af "raskhed". Det vil et kommende Sundhedslaboratorium ved Tvis Mølle Naturlaboratorium bidrage til, fortæller Winnie Agger Munk, leder af Center for Sundhed, som allerede har flyttet en række indsatser og forløb ud i naturen. 
 
Sundhedslaboratoriet består af tre platforme og et pulsspor, der er udviklet, så de tilgodeser forskellige former for sundhed. Sundhedslaboratoriet placeres spredt ud på tre forskellige lokationer på kanten af skoven. Det understøtter både sundhed, trivsel og læring i form af tempo og puls samt meditation og ro, og skovens rum danner en perfekt ramme om disse aktiviteter. 

Shelterpladsen er til fællesskabet. Her er plads til en hel skoleklasse, en forening f.eks. spejdere eller håndbold-/fodboldholdet, der skal styrke fællesskabet og holdånden, en stor familie eller flere familier sammen eller andre, der vil opleve en nat i naturen. 

Motions-stedet er her, hvor pulsen skal op, og fokus er på det fysiske helbred. Her udfordrer man sig fysisk med en række motions-trækonstruktioner og træningsøvelser. Herfra starter man sin tur på pulssporet. 

Pulssporet starter og slutter ved Motions-stedet og snor sig gennem plantagen. Langs Pulssporet etableres mindre natur-motionsredskaber, der giver mulighed for forskellige øvelser langs ruten.  

Meditations-oasen har fokus på ro og mentalt helbred. Her kan man dyrke mindfulness, meditation, yoga, bålterapi og andre afstressende og sundhedsfordrende øvelser. Her får brugerne - unge som ældre - et pusterum fra en stresset og præstationspræget hverdag. 

- Naturen er det mest benyttede sted til idræt, sport og motion blandt idrætsaktive voksne borgere i Holstebro Kommune, og med Sundhedslaboratoriet får de, der dagligt bruger naturen, nye muligheder. Her er der plads til en lang række foreninger, og så skal også idrætstimerne ud i naturen. Netop det at få flere ud i naturen er formålet med Tvis Mølle Naturlaboratorium, og med Sundhedslaboratoriet får området en hel ny dimension, siger Karsten Filsø, formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Holstebro Kommune.

Uddelingschef i Nordea-fonden Christine Paludan-Müller er enig i, at naturen rummer sundhedsfremmende muligheder, og at det er vigtigt at skabe rammer for fællesskaber i naturen, der tiltrækker og inspirerer til at få flere ud i det fri. 

- Sundhedslaboratoriet vil sammen med Vand- og Naturlaboratorierne udgøre en endnu stærkere arena for bevægelse, samvær og fordybelse i naturen og danne rammen om en lang række aktiviteter, der involverer en bred vifte af brugergrupper, siger Christine Paludan-Müller. 

Bæredygtighed og tilgængelighed er to vigtige elementer i Tvis Mølle Naturlaboratorium, og Sundhedslaboratoriet vil, som Vand- og Naturlaboratoriet, blive bygget med bæredygtighed for øje. 

- I Holstebro Kommune har vi en ambition om at indarbejde bæredygtige tiltag i vores byggeprojekter, hvilket gavner klimaet og bidrager til at leve op til den overordnede danske klimamålsætning. Det vil også vægte, når vi vælger byggematerialer til Sundhedslaboratoriet, og Sundhedslaboratoriet vil også blive FSC-projektcertificeret som de to øvrige platforme, siger Karsten Filsø.

Sundhedslaboratoriet vil, som de øvrige arenaer, være åbne og frit tilgængelige 365 dage om året, og med den bynære placering mindre end 5 km fra Holstebro bymidte - og i cykelafstand - vil det sikre et fundament for udeskole, foreningsaktiviteter, sundhedstilbud og friluftsliv.

Fakta

Tvis Mølle Naturlaboratorium består af fire tematiserede lærings-laboratorier: Natur, Vand, Kulturarv og Sundhed. De fire læringslaboratorier danner tilsammen en arena, der inspirerer og opfordrer til at benytte naturen som et stort undervisningslokale og udforske de stedbundne værdier. Læs mere om Naturlaboratoriet her: holstebro.dk/naturlab

Tvis Mølle Naturlaboratorium er udviklet i tæt samarbejde med Holstebro Kommune, borgere og brede samarbejder med skoler, museer, geopark og foreninger.

Tvis Mølle Naturlaboratorium har et budget på 26 millioner kroner. De første to platforme - Vand- og Naturlaboratorierne - blev indviet i 2022. Sundhedslaboratoriet er støttet af Nordea-fonden med 3,78 millioner kroner. 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X