Pædagogstuderende

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb. 

Muligheder

Som pædagogstuderende i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

  • Koble teori fra studiet til vigtig praksisviden og erfaring
  • Opleve et unikt arbejdsfællesskab og praktiksteder som er kendetegnet ved et åbent og anerkendende læringsmiljø 
  • Træne dine pædagogiske færdigheder så du uddannes til at blive en dygtig og kompetent pædagog
  • Udvikle dine egne kompetencer og være med til at udvikle og opkvalificere institutionens pædagogik
  • Modtage kompetent vejledning af praktikvejledere og ledere under hele praktikforløbet
  • Komme i praktik i kommunen inden for Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik og Social – og Specialpædagogik

Du kan læse mere om praktikstederne i Holstebro Kommune på de enkelte institutioners hjemmesider, eller hvis du er studerende, i praktikstedsbeskrivelserne på VIAs Praktikportal.

Fakta

  • Vi udbyder mellem 40-50 praktikpladser til pædagogstuderende årligt 
  • Vi vægter internationalisering højt og samarbejder med internationale studerende i kortere og længere praktikforløb
  • Du kommer i berøring med mange aspekter af pædagogisk arbejde

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig:


Cecilie Falkesgaard Mehl
Konsulent i Pædagogik og Læring
Tlf. 96115134/22458111

Cecilie.Falkesgaard.Mehl@holstebro.dk

Læs mere

Om pædagoguddannelsen

Fortællinger om praktiksamarbejdet

Arbejdslivet ved Holstebro Kommune