Pædagogstuderende

Muligheder

Som pædagogstuderende i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

  • Koble teori fra studiet til vigtig praksisviden og erfaring
  • Opleve et unikt arbejdsfællesskab og praktiksteder som er kendetegnet ved et åbent og anerkendende læringsmiljø 
  • Træne dine pædagogiske færdigheder så du uddannes til at blive en dygtig og kompetent pædagog
  • Udvikle dine egne kompetencer og være med til at udvikle og opkvalificere institutionens pædagogik
  • Modtage kompetent vejledning af praktikvejledere og ledere under hele praktikforløbet
  • Komme i praktik i kommunen inden for Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik og Social – og Specialpædagogik

Du kan læse mere om praktikstederne i Holstebro Kommune på de enkelte institutioners hjemmesider, eller hvis du er studerende, i praktikstedsbeskrivelserne på VIAs Praktikportal.

Pædagog sidder ved et havebord med tre børn

Fakta

  • Vi udbyder mellem 40-50 praktikpladser til pædagogstuderende årligt 
  • Vi vægter internationalisering højt og samarbejder med internationale studerende i kortere og længere praktikforløb
  • Du kommer i berøring med mange aspekter af pædagogisk arbejde

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte Cecilie Falkesgaard Mehl fra Børn og Unge på cecilie.falkesgaard.mehl@holstebro.dk eller telefon 9611 5134.