Private boringer

  • Print
  • Forstør tekst

Med drikkevandsbekendtgørelsen i 2017 blev der indført nye regler for kontrol af drikkevand. 

Miljøstyrelsen anbefaler fortsat en forenklet kontrol af private boringer hvert 5. år. Der er således ikke længere krav om kontrol af drikkevandet.  

Ejere af vandforsyningsanlæg, der alene forsyner én husstand med vand til husholdningsbrug, har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent.

Fra analyserunderne i 2015-2016 ved vi, at vandet fra flere husholdningsboringer har problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene - specielt mht. de bakteriologiske parametre (kim og coliforme bakterier) og nitrat.


Sådan læser du din vandanalyse


keyboard_arrow_up