Trafiktælling

Trafiktællinger foretages både af Vejdirektoratet og af Holstebro Kommune.

Trafiktællingerne foretages bl.a. ved, at der lægges slanger hen over vejen. Derved tælles antal køretøjer pr. døgn, og der måles hastighed.

Herunder kan du se på et kort, hvor der bliver lavet trafiktællinger, og hvad tællingerne har vist.

Teknik og Miljø

Team Trafik og Myndighed

Kirkestræde 11
7500 Holstebro