#Sommerdersætterspor

Projekt som skal hjælpe udsatte og ensomme børn og unge til at deltage i kommunens idræts- og foreningsliv igennem følgende aktiviteter:

High five med træneren

Uddannelse af frivillige

3 kurser til kommunens frivillige foreninger om inkluderende idrætsfællesskaber for børn og unge:

  1. Børn og unges trivsel
  2. Den gode velkomst og træningsmiljø
  3. Børn og unge med særlige behov

Læs mere om kurserne

Piger på teltcamp

Sommercamps

I løbet af sommeren afvikles følgende sommercamps:

  • Pigecamp i Thorsminde for 13-15 årige piger, der føler sig ensomme. Det kan både være piger der har fritidsinteresser, men føler sig ensomme i fx skolen eller ikke har en aktiv fritid. 

  • Friluftscamp ved Tvis Mølle for udsatte børnefamilier med børn i alderen 8-12 år. Det er familier, som ikke nødvendigvis vil komme på sommerferie pga. deres sociale status.

Glade børn og voksne

Fastholdelse

Følgende aktiviteter skal fastholde de relationerne, der er skabt blandt frivillige, piger og familier:

  • Opfølgningsaften for frivillige
  • Gensynsdage for camp deltagere
  • Inkluderende grupper på sociale medier
  • Tilbyde deltagelse i øvrige sommeraktiviteter
  • Etablering af pigehold på Holstebro Ungdomsskole