Holstebro Ældreråd

I politiske sager repræsenterer vi kommunens borgere, der er 60 år eller ældre.

Referater

Her kan du se referater for Ældrerådet

Møder

Her kan du se mødekalenderen for Ældrerådet

Høringssvar

Her kan du se høringssvar fra Ældrerådet

Vedtægt

Her kan du se gældende vedtægt for Ældrerådet

Ældrerådet består af 5 medlemmer.

  • I politiske sager repræsenterer vi Holstebro Kommunes borgere, der er 60 år eller ældre. 
  • Vi er indstillet og valgt af de mennesker, vi er talerør for. 
  • Rådet blev sammensat ved indstilling i efteråret 2021.

Vi tiltræder 1. januar 2022 og repræsenterer vores jævnaldrende medborgere frem til udgangen af 2025.

Birte Tvisholm Ahle (Formand)

Smedegårdvej 26, Tvis, 7500 Holstebro
Mobil 20468530
ahle.tvis@mail.dk

Birte Tvisholm Ahle

Peter Voss Hansen (Næstformand)

Vindelevgård 197, 7830 Vinderup
Mobil 21221682
peter.voss.hansen@gmail.com

Birte Tvisholm Ahle

Karen Haurum (Medlem)

Skrænten 3, 7830 Vinderup
Mobil 51642803
karenhaurum59@gmail.com

Birte Tvisholm Ahle

Henning Jepsen (Medlem)

Holstebrovej 16, 7830 Vinderup
Mobil 21284252
henning.jepsen@mail.dk

Birte Tvisholm Ahle

Jan Jensen Bech (Medlem)

Griegsvej 138, 7500 Holstebro
Mobil 27329115
janbech@privat.dk

Birte Tvisholm Ahle

Vores fornemmeste opgave er at sikre, din stemme bliver hørt. Ældrerådet er talerør for alle over
60 år over for Holstebro Byråd.

Når beslutninger træffes, som får betydning for Holstebro Kommunes ældre, rådgiver vi byrådet og videreformidler jeres synspunkter.

Vi har mulighed for at tage sager op og fremlægge dem for Byrådet. Politikerne har pligt til at høre os i alle sager, der vedrører ældre og ældres forhold i kommunen.

Konkrete person- og personalesager tager vi os imidlertid ikke af.

Vi kan med andre ord bringe dine synspunkter ind i byrådssalen og hæve din stemme i debatten. 

Ældrerådet rådgiver Holstebro Byråd i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokale spørgsmål, der vedrører de ældre.

Efter gældende lovgivning er Holstebro Kommune forpligtet til at høre ældrerådet om alle forhold, som vedrører ældrebefolkningen. Det gælder ikke alene på social- og sundhedsområdet, men også eksempelvis i budgetmæssige, kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Ældrerådet kan selv tage emner op til behandling og fremlæggelse for Holstebro Byråd og andre relevante myndigheder, når det skønnes at have betydning for den ældre del af Holstebro Kommunes borgere.

Ældrerådet søger aktivt indflydelse på beslutninger, der angår de ældre. Ældrerådet er desuden repræsentant i div. nævn og arbejdsgrupper samt i alle brugerpårørenderåd ved Holstebro Kommunes plejecentre.

Ældrerådet har udpeget 2 medlemmer til at være en del af Tilgængelighedsudvalget, et udvalg nedsat af Handicaprådet.

Holstebro Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd og sammenslutningen af Ældreråd i Region Midtjylland.

Ældrerådet mødes mindst én gang hver måned, juli dog undtaget.

Ældrerådet kan nedsætte en række udvalg, der behandler emner og forslag, der har betydning for de ældre.

Ældrerådet afholder 2 gange om året orienteringsmøde for alle over 60 år.

Ældrerådet behandler ikke konkrete personsager.

Holstebro Ældreråd vil arbejde for

  • at sikre gode vilkår for de ældre i Holstebro Kommune.
  • at der er trygge, værdige og stimulerende rammer for alle beboere i ældreboliger og på plejecentrene.
  • at Holstebro Kommunes tilbud om rehabilitering efter fastlagt genoptræningsplan bliver på et attraktivt og sammenhængende kvalitetsniveau.
  • at omsorg og samvær nyder fremme.
  • at forebyggelse og sundhed fremmes i bredt samarbejde med øvrige interessenter.

Alle kan henvende sig til os med spørgsmål, forslag og synspunkter, der vedrører ældres forhold i Holstebro.

Rådets officielle mail/postadresse er formandens - men alle medlemmer af Holstebro Ældreråd kan kontaktes. Du kan kontakte os pr. brev, pr. telefon eller pr. mail - se kontaktoplysningerne under medlemmer.

Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.