Holstebro Ældreråd

I politiske sager repræsenterer vi kommunens borgere, der er 60 år eller ældre.

Referater

Her kan du se referater for Ældrerådet

Møder

Her kan du se mødekalenderen for Ældrerådet

Høringssvar

Her kan du se høringssvar fra Ældrerådet

Vedtægt

Her kan du se gældende vedtægt for Ældrerådet

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

  • I politiske sager repræsenterer vi Holstebro Kommunes borgere, der er 60 år eller ældre. 
  • Vi er indstillet og valgt af de mennesker, vi er talerør for. 
  • Rådet blev sammensat ved et fremmødevalg i efteråret 2017.

Vi tiltræder 1. januar 2018 og repræsenterer vores jævnaldrende medborgere frem til udgangen af 2021.

Erik Mitens (Formand)

Ålvej 16, 7830 Vinderup
Mobil 61182301
emitens@gmail.com

Mette Bille (Næstformand)

Griegsvej 13, 7500 Holstebro
Mobil 61790281
mbi@oncable.dk

Vera Refsgaard Agerbæk (Sekretær)

Skrænten 25, Sevel, 7830 Vinderup
Mobil 27353070
vera@dlgmail.dk

Birte Tvisholm Ahle (Medlem)

Smedegårdvej 26, Tvis, 7500 Holstebro
Mobil 20468530
ahle.tvis@mail.dk

Leif Hermann Carøe (Medlem)

Bigårdsvej 12, 7570 Vemb
Mobil 21623346
caroeleif@gmail.com

Leif Hornshøj (Medlem)

Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
Mobil 30128186
leif97118686@gmail.com

Ove Lund (Medlem)

Langemettevej 6, 7500 Holstebro
Mobil 61740259
lhc@paradis.dk

Arne Nielsen (Medlem)

Allégade 6 F, 7500 Holstebro
Mobil 23269085
arne.nielsen@youmail.dk

Jytte von Seelen (Medlem)

Helgolandsgade 70, 7500 Holstebro
Mobil 23340752
seelenjk@gmail.com

Vores fornemmeste opgave er at sikre, din stemme bliver hørt.

Når beslutninger træffes, som får betydning for Holstebro Kommunes ældre, rådgiver vi byrådet og videreformidler jeres synspunkter.

Vi har mulighed for at tage sager op og fremlægge dem for Byrådet.

Politikerne har pligt til at høre os i alle sager, der vedrører ældre og ældres forhold i kommunen.

Konkrete person- og personalesager tager vi os imidlertid ikke af.

Vi kan med andre ord bringe dine synspunkter ind i byrådssalen og hæve din stemme i debatten. 

Alle kan henvende sig til os med spørgsmål, forslag og synspunkter, der vedrører ældres forhold i Holstebro.

Rådets officielle mail/postadresse er formandens - men alle medlemmer af Holstebro Ældreråd kan kontaktes. Du kan kontakte os pr. brev, pr. telefon eller pr. mail - se kontaktoplysningerne under medlemmer.

keyboard_arrow_up