Sygeplejestuderende

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Muligheder

Som sygeplejestuderende hos os har du mulighed for at:

  • Koble teori fra studiet til vigtig praksisviden og erfaring
  • Opleve et unikt arbejdsfællesskab og praktiksteder som er kendetegnet ved et åbent og anerkendende læringsmiljø 
  • Træne dine kliniske færdigheder så du uddannes til at blive en dygtig og kompetent sygeplejerske, der matcher fremtidens behov for sygepleje
  • Tilgå kompetent vejledning af daglige og kliniske vejledere under hele praktikforløbet
  • Blive en del af forskellige praktikker i kommunen fx i plejeboliger, hjemmesygeplejen, akut funktion og sygeplejeklinik, psykiatri og social område, på demensområdet og inden for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet
Sygeplejer der måler blodtryk på patient

Fakta

  • Vi udbyder 110 praktikpladser til sygeplejestuderende årligt 
  • Vi vægter internationalisering højt og samarbejder med internationale studerende i længere praktikforløb
  • Du kommer i berøring med alle aspekter af sygeplejen

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte Helle Pank Lund fra HR-udvikling på helle.pank.lund@holstebro.dk eller telefon 9611 7308.