Sygeplejestuderende

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Muligheder

Som sygeplejestuderende i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

  • Koble teori fra studiet til vigtig praksisviden og erfaring
  • Opleve et unikt arbejdsfællesskab og praktiksteder som er kendetegnet ved et åbent og anerkendende læringsmiljø 
  • Træne dine kliniske færdigheder så du uddannes til at blive en dygtig og kompetent sygeplejerske, der matcher fremtidens behov for sygepleje
  • Tilgå kompetent vejledning af daglige og kliniske vejledere under hele praktikforløbet
  • Blive en del af forskellige praktikker i kommunen fx i plejeboliger, hjemmesygeplejen, akut funktion og sygeplejeklinik, psykiatri og social område, på demensområdet og inden for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

Fakta

  • Vi udbyder 110 praktikpladser til sygeplejestuderende årligt 
  • Vi vægter internationalisering højt og samarbejder med internationale studerende i længere praktikforløb
  • Du kommer i berøring med alle aspekter af sygeplejen

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig:


HR-Udvikling

Helle Pank Lund
Uddannelses-og udviklingskonsulent
Tlf. 96117308 / 51242366


Helle.pank.lund@holstebro.dk

Læs mere

Om sygeplejeuddannelsen

Om de kliniske studiesteder

Fortællinger om praktiksamarbejdet

Arbejdslivet ved Holstebro Kommune