Tilbud om mentoruddannelse

Grib muligheden for at styrke og opbygge nye kompetencer med en mentoruddannelse.

Er du på dit arbejde med til at støtte ledige på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet? Så grib muligheden for at styrke og opbygge nye kompetencer med en mentoruddannelse.

Mentoruddannelsen giver dig kompetencer til at: 

  • opbygge en positiv relation til den borger, som du er mentor for
  • håndtere vanskelige samtaler og situationer
  • motivere til udvikling eller adfærdsændringer
  • fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for

Vi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor. Vi lægger op til, at deltagerne arbejder med fagpersonlige udfordringer imellem de 2 kursusdage.

Imellem første og anden kursusdag laver hver deltager en individuel online typeprofilanalyse. Den tager vi udgangspunkt i, når vi arbejder med kommunikation og adfærd. 

Program dag 1:

Mentorrollen og opgaverne

Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling. 

Refleksioner over hvilken betydning arbejdspladsens tilgang til at have mentees/praktikant/borgere i forløb kan få for resultatet. Hvilken tilgang har jeres arbejdsplads, og hvilken information skal jeres kolleger have?

Fokus på relationen - god aktiv lytning og feedback

En god relation mellem mentor og mantee/praktikant/borger er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende som god aktiv lytter samt i at give konstruktiv feedback. 

Program dag 2

Siden sidst

De 2 kursusdage ligger med nogle ugers mellemrum, så der er mulighed for at reflektere og handle på input og erfaringer fra 1. kursusdag. Det samler vi op på. 

God kommunikation - ud fra egen typeprofil

Vi arbejder med kommunikation og adfærd. Oplæg og øvelser der tager udgangspunkt i den individuelle typeprofilanalyse. Hvad er god kommunikation? Og hvordan gør man?

Tema/netværksmøde - Dagens tema:

Resten af dagen er tilrettelagt som temaeftermiddag/netværksmøde. Der vil være tid til erfaringsudveksling og mulighed for at møde andre mentorer fra tidligere forløb, og der tages udgangspunkt i et tema, som er relevant for mentor-opgaven. Vi inviterer virksomheder og videnspersoner ind til at lave oplæg, som kan inspirere og styrke arbejdet i mentorrollen. 

Gratis: Mentoruddannelsen er gratis for medarbejdere ved virksomheder i Holstebro Kommune.

Forløb i 2024: Mentoruddannelsen afholdes den 8/10 og 30/10.

Mentorbevis: Efter gennemført forløb udleveres mentorbevis. Der tilbydes desuden deltagelse i mentornetværksmøder 2-3 gange årligt. 

Underviser: Virksomhedskoordinator Benny S. Kjeldal, som har mange års erfaring med mentorkurser og uddannelsesforløb for mentorer og vil medvirke til at koble uddannelsen til samarbejdet med Jobcenteret. 

Tilrettelæggelsen: Kursusdagene er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og øvelser. Der lægges stor vægt på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere opgaven som mentor. 

Sted: Konferencecenter Harald Leths Vej, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro. Bygning A.

Forplejning: Kurset er inklusiv fuld forplejning. Særlige hensyn i forhold til forplejning oplyses ved tilmelding. 

Nærmere information og tilmelding: Virksomhedskoordinator Benny S. Kjeldal, Jobcenter Holstebro, tlf. 96113847, benny.kjeldal@holstebro.dk 

Dato: 8. oktober 2024

Klokken: 8.00 - 15.30

Billedtekst: Nyuddannede mentorer
8
OKT
keyboard_arrow_up