Pædagogisk assistentelev

Medarbejder med barn på legeplads

Muligheder

Som pædagogisk assistentelev i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

 • Få ansættelse under hele uddannelsen. Vi ansætter dig som pædagogisk assistentelev på hovedforløbet som tager ca. 2 år og 2 måneder
 • Veksling mellem både praktik og skole. Der er to praktikperioder i et uddannelsesforløb og Holstebro Kommune tilrettelægger dine praktikperioder, sådan at du får en alsidig erfaring fra praksis
 • Få en praktikvejleder, som guider dig igennem praktikken
 • Få en alsidig praktikplads. Vi har en række institutioner, som modtager elever i praktik inden for dagtilbud (0-5 årige), skole- og fritid (6-12 årige) og specialinstitutioner

Holstebro Kommune optager elever på hovedforløbet en gang om året – i 2022 starter uddannelsen den 1. august 2022. Ønsker du ansættelse i Holstebro Kommune, skal du søge via www.holstebro.dk. Elevpladserne slås op i april måned. Du kan læse mere om uddannelsen på social- og sundhedsskolens hjemmeside

Fakta

 • Holstebro Kommune optager årligt 15 pædagogiske assistentelever
 • Du har mulighed for at komme i international praktik i cirka 5 uger i et af de lande, vi samarbejder med
 • Ansættelse i hele uddannelsesforløbet, både i skole- og praktikperioder
 • For at komme ind på uddannelsen skal du have taget grundforløb 2 pædagogisk assistent. Du skal søge ind på grundforløb via optagelse.dk

Du starter med Social– og Sundhedsskolens grundforløb: GF 1 og/eller GF 2. Når du har gennemført grundforløbet, kan du søge ind på pædagogisk assistentuddannelsen.

Du skal søge ind på grundforløb via optagelse.dk

Du har mulighed for at tage uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenelev. Det kræver dog at du opfylder følgende betingelser:

 • Du skal være fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse
 • Du skal have minimum et års relevant erhvervserfaring. Det vil sige ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge indenfor de seneste 4 år fra du søger om optagelse på uddannelsen

Relevant erhvervserfaring kan f.eks. være:

 • Pædagogmedhjælper
 • Dagplejer
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælper
 • Klubmedarbejder
 • Legepladsmedarbejder
 • Ikke pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Hvis du ønsker at blive voksenelev, skal du vedlægge en kort ansøgning sammen med din uddannelsesansøgning med dokumentation for, at du opfylder betingelserne. Dokumentationen kan være i form af ansættelsesbrev eller udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver.

Alle elever over 25 år skal realkompetencevurderes (RKV). Det kan betyde en afkortning af grundforløbet GF 2 og eventuelt afkortning af pædagogisk assistentuddannelsen. For at få udarbejdet en RKV skal du henvende dig til Social- og Sundhedsskolens studievejleder på tlf. 96272929.

Som elev er du omfattet af FOA´s overenskomst som er en aftale mellem FOA og Holstebro Kommune, samt Erhvervsuddannelsesloven.

Du modtager løn under hele uddannelsesforløbet både i skole- og praktikperioder.

Læs mere om lønsatser hos FOA

Holstebro Kommunes betaler tilskud til din transport mellem skole og hjem, hvis den samlede afstand er mindst 20 km pr. dag. Den samlede transport er den korteste afstand fra din bopæl til skolen og hjem til bopælen igen.

I skoleperioden kan du få tilskud til transport for alle de dage, du møder op. Skolen indberetter beløbet til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Når kommunen modtager beløbet fra AUB, udbetales beløbet til eleven.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Søren Frøstrup-Agger på Soren.Frostrup-Agger@holstebro.dk eller telefon 9611 6072.