Finansøkonom-studerende

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Muligheder

Som finansøkonom-studerende i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

  • Koble teori fra studiet til vigtig praksisviden i en kommunal organisation
  • Få indblik i drifts- og udviklingsopgaver i en politisk styret organisation i samspil med de politiske, økonomiske og juridiske rammer, der knytter sig til Holstebro Kommune
  • Opleve et unikt arbejdsfællesskab og praktiksteder som er kendetegnet ved et åbent og anerkendende læringsmiljø
  • Deltage i fælles refleksionsøvelser, erfaringsudvekslingsmøder og undervisning med medstuderende, hvor du får mulighed for at drøfte oplevelser, udfordringer og muligheder i praktikken
  • Tilgå kompetent vejledning under hele praktikforløbet
  • Blive en del af forskellige praktikker i kommunen herunder Social, Sundhed , Arbejdsmarked, Økonomi og Personale. Se beskrivelse nedenfor.

I teamet arbejdes der med både daglige driftsopgaver som bogføring og fakturabetaling og større økonomiopgaver som budgetopfølgning, ressourcetildeling, analyseopgaver og databehandling.

Der arbejdes løbende med at analysere opgaverne og den tilhørende økonomi, så vi får den optimale drift i forhold til indsatsen både fagligt og økonomisk. Her tænkes f.eks. på ressourcetildelingsmodeller og budgetopfølgningsmetoder. Implementering af nye IT-understøttede arbejdsredskaber er også et konstant udviklingsfelt.

Eventuelle eksamensprojekter kunne være evaluering af hvordan vi registrerer og anvender data samt ressourcemodeller og budgetopfølgnings-metoder. Herudover er der mange andre analyser og og problemstillinger der kan være relevante eksamensprojekter.

Løn og Personale er en tværgående stabsafdeling, der er konsulenter for forvaltninger og ledere i hele kommunen i forhold til f.eks. lønforbrug/-budgetter, afstemninger, interne kontroller, løbede udvikling og optimering af arbejdsgange. Yderligere også i forhold til løn- og personaleadministration, herunder forhandlinger med f.eks. faglige organisationer. 

Løn & Personale har arbejdet med forskellige udviklingsprojekter her at nævne: bedre ledelsesinformation, afholdelse af intern uddannelse af ledere/administrative, implementering af overenskomst-/lovændringer, herunder evt. konsekvenser og analyser af arbejdsgange og digitaliseringsmuligheder. Så ideer til projekter, der kan bære en god eksamensopgave er der flere af.

Sekretariatet i Social og Sundhed løser mange tværgående opgaver i forvaltningen – fx budget, budgetopfølgning, intern kontrol, business intelligence, afstemninger, regnskabsopgaver, koordinering og løbede udvikling af arbejdsgange mv. Vi har også mange ikke-økonomiopgaver fx sekretariatsbetjening af politiske fagudvalg, direktør og den øvrige ledelse, kvalitetsudvikling og IT og digitalisering. 

Vi har masser af controlling-, og økonomifunktioner. Det gælder både mere rutineprægede opgaver og opgaver med store datamængder og større analyser. Nogle af opgaverne løses alene her i Sekretariatet  - andre sker i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere rundt omkring i forvaltningen.

Vi har mange ideer til projekter, som kan bære en god eksamensopgave. Vores område er stort og spændende – det spænder lige fra Jobcentrets beskæftigelsesindsats over socialt udsatte, botilbud til handicappede, misbrugsbehandling eller sundhed og ældrepleje. Emner kunne være brugerundersøgelse (inkl. databearbejdning, rapportering og anbefalinger), mere digitalisering af opgaver vedr. hjemtagelse af statsrefusion eller fremskrivningsmodeller af forbrugsmønstre.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte Stine Hebsgaard fra HR-udvikling på  Stine.Hebsgaard@holstebro.dk.