Socialrådgiver-studerende

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Muligheder

Som socialrådgiverstuderende i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

  • Koble teori fra studiet til vigtig praksisviden og erfaring
  • Opleve et unikt arbejdsfællesskab og praktiksteder som er kendetegnet ved et åbent og anerkendende læringsmiljø
  • Prøve kræfter med opgaver som kommunens forvaltninger og tilbud arbejder med, så du uddannes til at blive en dygtig og kompetent socialrådgiver, der matcher fremtidens behov for socialt arbejde
  • Tilgå kompetent vejledning under hele praktikforløbet
  • Deltage i fælles refleksionsøvelser, erfaringsudvekslingsmøder og undervisning med medstuderende, hvor du får mulighed for at drøfte oplevelser, udfordringer og muligheder i praktikken
  • Blive en del af forskellige praktikker i fx i Børn og Unge, Social- eller Arbejdsmarked forvaltningen Arbejdsmarked

Du kan læse mere om praktikstederne i Holstebro Kommune, hvis du er studerende, i praktikstedsbeskrivelserne på VIAs Praktikportal.

Fire medarbejder i et møde

Fakta

  • Vi udbyder 22 praktikpladser til socialrådgiverstuderende årligt 
  • Vi vægter internationalisering højt og samarbejder med internationale studerende i kortere og længere praktikforløb
  • Du kommer i berøring med mange aspekter af socialt arbejde i en politisk styret organisation

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte os på 
hrogudvikling@holstebro.dk