Social vejviser - Fællesskaber for ligesindede

I og omkring Holstebro findes forskellige fællesskaber, hvor du kan møde andre som står i en livssituation lig din egen.

Cafe Danmarksgade 24

Cafe Danmarksgade 24 tilbyder et rusmiddelfrit værested. Der er bl.a. mulighed for en snak i caféen, gåture, at benytte motionsrummet, madlavning og spisning samt mange andre aktiviteter.

Adresse: Danmarksgade 24, 7500 Holstebro (kælderen)

Tlf. 96114080

Hjemmeside: www.holstebro.dk/cafedanmarksgade24

Brugernes Akademi

Vil du være med til fodboldtræning eller kreative aktiviteter sammen med andre?

Brugernes Akademi er en forening for nuværende og tidligere stofmisbrugere. Foreningen arbejder for at fremme sunde fællesskaber og livskvalitet – og reducere udsathed og eksklusion hos tidligere stofmisbrugere.

  • Fodbold: Torsdag kl. 16 i lige uger
  • Kunst/krea: Torsdag kl. 16 i ulige uger
  • Dart: Tirsdag kl. 16.00 i lige uger

Møde op i Cafe 24, Danmarksgade 24, 7500 Holstebro.

Er du interesseret i at være med eller hør mere, så kontakt Kristina Ørris på tlf. 28839701 eller kristina@brugernesakademi.dk.

SINDelauget Holstebro – SIND

SINDelauget er en klub for mennesker med psykisk sårbarhed eller social isolation, som har behov for at mødes med andre i lignende situationer. Pårørende og andre interesserede er også meget velkomne.

SINDelauget mødes hver torsdag fra 19.00-21.30.

Danmarksgade 13, 7500 Holstebro.

www.sind.dk/find-sind/sind-midtjylland/sind-holstebro-struer-lemvig/sindelauget-holstebro

Unge for Ligeværd – Vestjylland 

Unge for Ligeværd (UFL) er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben arrangerer gode oplevelser med ligesindede i trygge omgivelser.

UFL Vestjylland holder klubaften hver mandag fra 18.30-21.00 på Skolevej 5, 7600 Struer.

Unge for Ligeværd henvender sig unge med særlige behov mellem 18 og 40 år.

www.ufl-vestjylland.dk/

Selvhjælp Holstebro

Selvhjælp Holstebro driver selvhjælpsgrupper for forskellige målgrupper. Bl.a. ungegruppen for 18-25 år og en gruppe for voksne (+25 år), som kender stress, angst og depression.

Selvhjælpsgruppen er et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor I kan dele jeres historier, lytte til og inspirere hinanden.

Det er et gratis tilbud for dig.

Gruppen mødes i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro kl. 19-21.

Ønsker du at deltage i en gruppe, kontakt 21 55 69 17 eller skriv til selvhjaelp@kulturogfrivillighuset.dk

Netværksgruppen for kvinder med ADHD/DD

Kvinder med ADHD mødes for at snakke om og dele erfaringer med at leve med ADHD.

Netværksgruppen mødes d. 1. mandag i måneden kl. 19-21.30 i Trivselshuset, Asagården 55A, 7500 Holstebro.

www.adhd.dk/lokalafdeling/midt-vestjylland/#gruppe-for-kvinder-med-adhd-add

Projekt Springbræt

Projekt Springbræt hjælper dig med at få kontakt til en frivillig netværksfamilie eller -ven, som du mødes med om fælles aktiviteter ud fra jeres interesser og ønsker.

I Projekt Springbræt kan du desuden få oplæring som frivillig i en forening, hvor du får en fast frivillig vejleder som kontaktperson.

Projektet henvender sig til borgere i alderen 17-60 år, som savner netværk og det at deltage i frivillige fællesskaber.

Læs mere på hjemmesiden: kulturogfrivillighuset.dk/husets-tilbud/projekt-springbraettet

Tlf.: 21557284

Mail: pm@kulturogfrivillighuset.dk

Gå-fællesskab

Som del af et gå-fællesskab kan du få følgeskab og selskab til små gåture rundt i lokalområdet. Du kan både blive en del af en lille gruppe – eller få en personlig gå-ven, som kommer til din dør.

Gåturen kan både være korte ture på 1-2 km eller længere ture, hvis du har mod på det. Turene arrangeres af en til to gå-værter. 

Gå-fællesskaberne henvender sig til borgere, som af forskellige grunde er inaktive eller isolerede.

Du kan kontakt Kultur og Frivillighedshuset, hvis du ønsker at blive en del af et gå-fællesskab:

Tlf.: 21557284

Mail: pm@kulturogfrivillighuset.dk

 

Veteran Café

Veteran Cafe Holstebro tilbyder et fristed for veteraner. I caféen kan veteraner udveksle oplevelser over en kop kaffe i hyggelige omgivelser.

Veteran Caféen henvender sig til veteraner i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing- Skjern og Struer Kommune.

Adresse: Gartnerivej 3, 7500 Holstebro (HLT-værkstedet)

Tlf.26390428

Hjemmeside: www.facebook.com/veterancafenordvest

Regnbuedivisionen

Regnbuedivisionen er ønsket om et mere mangfoldigt Holstebro. Et Holstebro hvor man kan være sig selv, men også finde sig selv.

Regnbuedivisionen er henvendt til personer, der kan se sig selv i et af LGBTQ+ bogstaverne, eller som har personlig interesse i emnet. Regnbuedivisionen er henvendt til personer 18+.

www.slagteriet.dk/aktoerer/regnbuedivisionen/

Værestedet i Ulfborg

Værestedet i Ulfborg tilbyder et fristed for misbrugere og andre mennesker, der har brug for omsorg, og som har vanskeligt ved at benytte samfundets almene tilbud.

Adresse: Herredsgade 24, 6990 Ulfborg

Tlf. 97491313

Værestedet Hyttefadet

Værestedet Hyttefadet tilbyder et fristed for misbrugere og andre mennesker, der har brug for omsorg, og som har vanskeligt ved at benytte samfundets almene tilbud.

Adresse: Sysselting 1, 7500 Holstebro

Tlf. 97414044

Kirkens Korshærs Varmestue

I Kirkens Korshærs Varmestue kan du møde andre ligesindede, være en del af et fællesskab, få en kop kaffe og et bad og købe et måltid mad.

Adresse: Nygade 14, 7500 Holstebro

Tlf. 97410252

Alkolinjen UNG

Alkolinjen UNG tilbyder telefon- og chatrådgivning til unge, der har brug for nogen at tale med om alt, der relatere sig til alkohol. Måske du selv drikker – eller er tæt på nogen, der drikker for meget.

Samtalen er anonym og gratis.

Du kan ringe på 80200500

Læs mere og find chatten på: alkohologsamfund.dk/alkolinjen-ung