Bevæg dig for livet

Visionskommune 2018 - 2023

Holstebro Kommune har indgået en ambitiøs 5-årig visionsaftale med de to idrætsorganisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om visionen "Bevæg dig for livet".

Formålet er at få flere til at bevæge sig samt understøtte foreningslivet i at skabe gode rammer for bevægelse.

Visionskommune

Igangværende tiltag og projekter

Gå fællesskaber

Hvorfor gå alene, når vi kan gå sammen?

Sommerferieaktiviteter

Overblik over sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 0 - 18 år.

#Sommersætterspor

Indsats mod at hjælpe udsatte og ensomme børn og unge til at deltage i kommunens idræts- og foreningsliv.

Fremad golf

Golf tilbud til mennesker med en kronisk sygdom.

TrackFit

TrackFit er atletikkens effektive grundtræning. Det er sjov og motiverende udendørs træning. Tilbud for kvinder og mænd +30 år.

Fritidsvejledning for voksne

Vejledning og følgeskab ud i et aktivt fritidsliv

Gå tilbud

Høj puls på en torsdag et tilbud til dig, der ønsker at vedligeholde, forbedre eller udfordre din egen fysiske formåen og sundhedstilstand.

Gå med FOF

Går du allerede mange ture, men kunne godt tænke dig at gå sammen med andre, kunne et gåfællesskab være en mulighed for dig!

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Guide to move

Tilbud som støtter børn og unge i at begynde til en fritidsaktivitet.

SUN;D i Vest

Et vægttabs- og træningsforløb for kvinder i Ulfborg IF.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Håndboldfitness

Effektiv træning for muskler, kondi og smilebåndet.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Bevægelse i vand

I Ulfborg IF og Holstebro Svømmeclub

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

FC Prostata

Fodbold hos Måbjerg IF for mænd der har/har haft prostatakræft.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Gå-, løbe- og træningsfællesskab i Trekanten

Hver tirsdag ved Trivselshuset kan man møde op til motion og samvær.

Sommerferiekatalog

Hvert år udgives et katalog spækket med sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 0 - 18 år.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Udviklingsforum

Udvikler kommunens idrætsliv og finder nye løsninger sammen med idrætsforeninger og faciliteter.

Facilitetsstrategi på fritidsområdet

Følg arbejdet med ny facilitetsstrategi.

Afsluttede tiltag og projekter

Projekt selvkontrol

Målrettet bokse-, vredeshåndterings- og socialfærdighedstrænings forløb.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Gå en bog

Gåtur med lydbøger i ørerne.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Puslingedag 2018

Aktiv og sjov oplevelse for børn fra 3 måneder til 6 år med inspiration til at starte i en gymnastikforening efterfølgende. 

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Alt tæller kampagne

Inspiration til mere bevægelse på arbejdspladsen.

Læs mere om friluftsliv i Holstebro Kommune. Billedet viser en gruppe mennesker på mosestien ved Stubbergård Sø.

Familie-Fællesskab-Fritid

Gratis fritidstilbud hvor hele familien kan være sammen omkring idrætsaktiviteter.

Baggrund for visionsaftale

Holstebro Kommune er blevet visionskommune med udgangspunkt i DGI og DIF's fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er, at 75 % af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50 % skal være fysisk aktive i en forening.

Den vision bakker Holstebro Kommune op om og indgår med visionsaftalen et forpligtende samarbejde med DGI og DIF de kommende fem år som ”Bevæg dig for livet” Visionskommune.

Visionsaftalen løber fra d. 25. januar 2018 til d. 24. januar 2023.

Rekvirer et eksemplar af Visionsaftalen på Henriette.Madsen@holstebro.dk

Mål med Visionsaftalen

Det overordnede mål i visionsaftalen er, at 5000 flere voksne og 1000 flere børn i Holstebro Kommune skal være aktive i 2023. Derudover er det et mål at fastholde antallet af foreningsaktive og understøtte foreningerne i Holstebro Kommune bedst muligt.

For at nå de overordnede målsætninger vil vi arbejde inden for tre spor:

  1. Foreningsudvikling
  2. Udvikling af idrætsfaciliteter og arenaer
  3. Nye målgrupper ind i idrætten

Holstebro Kommune samarbejder med

logo1

logo2

logo3

logo4

Kultur og Fritid

Kirkestræde 13
7500 Holstebro