Hvem passer på kloaknettet?

Driften og vedligeholdelsen af forsyningens spildevandsanlæg og ledningsnet varetages af Vestforsyning Spildevand A/S. Hvis du har problemer eller spørgsmål mht. forsynings kloaksystem kan du kontakte Vestforsyning Spildevand A/S. Ved uheld, udslip mv. til kloaksystemet skal du straks kontakte Vestforsyning A/S på telefon 96 12 73 00.
Forhold der vedrører dit private kloaksystem (på egen matrikel) er du selv ansvarlig for. Ring til en autoriseret kloakmester for at få hjælp.

keyboard_arrow_up