Gå-fællesskaber

Hvorfor gå alene, når vi kan gå sammen?

Gå-vært

Meld dig som Gå-vært her. 

Gå-ven

Meld dig som Gå-ven her.  

Gå-gruppe

Kom med i en gå-gruppe her.

Om projektet

Projekt er en partnerskabsaftale mellem Kultur og Frivillighuset, Holstebro Kommune og Bevæg dig for livet løb og gang.

Der udbydes to forskellige gå-fællesskaber og i begge tilbud vægtes følgende:

  • At gå-turen kan være kort, lang, med tempo på eller fra bænk til bænk. Det hele afhænger af borgerens sociale og fysiske formåen.
  • At samtalen på gåturen prioriteres og gerne med en oplevelse f.eks. i byens kultur, åndehuller eller natur.

Projektet indeholder:

  • Gå-værter og flere gå fællesskaber rundt i lokalsamfund. Her vil gå-værterne arrangerer turer for større fællesskaber.
    • Målgruppen er alle borgere som ønsker en mere aktiv hverdag.
  • Gå-ven til ældre og ensomme borgere. Borgeren og gå-ven aftaler indbyrdes, hvor de mødes og hvor ofte. Gåturen starter oftest hos borgerens dør. Gå-fællesskabet er som udgangspunkt 1:1.
    • Målgruppe: Sårbare og ensomme borgere med nedsat funktionsevne.
  • Afholdelse af inspirationsaftener for gå-værter og gå-venner.
  • Løbende opsamling med henblik på fastholdelse af gå-fællesskaberne.

Det forventes, at der etableres ca. 10 gå-fællesskaber med værter og 12 gå-fællesskaber med venner.

Ved spørgsmål:

Projektleder Bevæg dig for Livet,
Henriette Madsen tlf. 21173140

Leder af Kultur og Frivillighuset,
Anne Lise Holst Jensen tlf. 2155 6917