Idræts- og fritidspolitikker

  • Print
  • Forstør tekst

Folkeoplysningspolitik

Borgerne i kommune er aktive medborgere, som tager ansvar for og bidrager til udviklingen af lokalsamfundet og hinanden ved at:

  • Tage aktiv del i foreningslivet.
  • Have udsyn og lyst til fortsat læring i hele livet.
  • Deltage aktivt i samfundsdebatten.

Vi vil med vores folkeoplysningspolitik sikre rammerne for et stærkt, mangfoldigt og identitetsskabende foreningsliv, som skaber mulighed for at danne fællesskaber og sammenhængskraft lokalt.

Herved understøttes de igangværende aktiviteter samt den nytænkning og kreativitet, der udspringer af det folkeoplysende arbejde.

 

Idræts- og Motionspolitik

Det er vigtigt at børn og unge meget tidligt får grundlagt naturlige og positive motionsvaner gennem leg, bevægelse og fysiske aktiviteter.

Alle idrætsfaciliteter ses som en fælles ressource i kommunen. Den daglige motion medtænkes derfor i kommunens udbygning og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter, boligområder, rekreative områder, cykel- og gangstier mv.

Borgerne skal opleve breddeidrætten, som en vigtig brik i den daglige motion og ønsket om en sundere livsstil.

Gennem et varieret foreningsliv har alle mulighed for at blive en del af et socialt og forpligtigende fællesskab med mulighed for demokratisk indflydelse. Derved skabes lige muligheder og motion for alle borgere.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 09. juli 2024 af Casper Lemvig Andersen