Borings- og indvindingstilladelser

Natur og miljø

Sidst opdateret 28. juni 2018
af Haris Nuhanovic

SOMMER 2018: Er du ved at løbe tør for vand til markvanding? – SE HER

Hvis du på nuværende tidspunkt kan se, at det er overvejende sandsynligt, at du ikke kan holde dig indenfor den vandmængde, du har tilladelse til at bruge, skal du søge om tilladelse til midlertidig forøgelse af indvindingsmængden. Du skal bruge dette ansøgningsskema. Det er vigtigt, at vi får en skriftlig og fuldt oplyst ansøgning, da vi ellers ikke kan behandle din sag.

Har du brug for en ny boring eller en erstatningsboring, skal du bruge dette ansøgningsskema. En erstatningsboring skal etableres indenfor 5 meter af den eksisterende boring og må maksimalt bores til sammen dybde.

Følg anvisningerne på ansøgningsskemaerne!

Når vi har fået din ansøgning, vil vi vurdere på de mulige påvirkninger af beskyttet vandløb og natur, der eventuelt vil komme fra den øgede indvinding. Umiddelbart herefter vil vi meddele dig en midlertidig tilladelse eller et afslag på den ansøgte mængde. Ses der ingen kritiske påvirkninger, vil du kunne få tilladelsen straks, men ses der kritiske påvirkninger, skal der laves yderligere vurderinger, og du vil ikke kunne forvente at få et endeligt svar, før de relevante fagfolk er tilbage fra ferie tidligst i uge 32-33.

Såfremt du din sag ikke kan færdigbehandles uden yderlig vurdering, må du IKKE overskride din tilladte vandmængde.

Digital ansøgning

Ønsker du at lave en ny boring eller indvinde grundvand eller overfladevand, skal du sende en ansøgning via Byg og Miljøportalen. Du skal logge ind med NemID.


keyboard_arrow_up