Borings- og indvindingstilladelser

Natur og miljø

Sidst opdateret 28. juni 2018
af Haris Nuhanovic

Sagsbehandling af indvindingssager sommer 2019:

I sommerferieperioden 2019 vil der kunne behandles ansøgninger om:

1. Erstatningsboring
2. Midlertidig forøgelse af eksisterende indvindingsmængde grundet ekstrem tørke.

Ved ansøgninger efter pkt. 1 og 2 vil der blive foretaget en vurdering af boringsplacering, afstandskrav og de mulige påvirkninger fra indvindingen på beskyttet vandløb og natur samt på andre indvindinger. Umiddelbart herefter vil vi meddele dig en tilladelse til/afslag på etablering af erstatningsboring eller en midlertidig tilladelse eller et afslag på den ansøgt øgede mængde. Ses der ingen kritiske påvirkninger ved en midlertidig forøgelse, vil du kunne få tilladelsen straks, men ses der kritiske påvirkninger, vil du få et afslag.

I sommerferieperioden 2019 vil der ikke blive behandlet ansøgninger om:

3. Fornyet tilladelse eller generel forøgelse af eksisterende tilladelsesmængde
4. Ny boring

Ved ansøgninger efter pkt. 3 og 4 vil du modtage en kvittering for modtagelse af din ansøgning. Sagsbehandlingen vil starte i uge 32-33, hvor relevante fagfolk er tilbage efter ferie. Du kan således ikke forvente at få svar på din ansøgning før ultimo august.

Du skal anvende ansøgningsskemaerne i selvbetjeningsboksen her på siden.

Digital ansøgning

Ønsker du at lave en ny boring, indvinde grundvand eller overfladevand, skal du sende en ansøgning via Byg og Miljøportalen. Du skal logge ind med NemID.


keyboard_arrow_up