Borings- og indvindingstilladelser

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 25. februar 2020
af Haris Nuhanovic

Sommersagsbehandling uge 29, 30 og 31

I sommerferieperioden 2020 vil der kunne behandles ansøgninger om:

1. Erstatningsboring
2. Midlertidig forøgelse af eksisterende indvindingsmængde grundet ekstrem tørke.

Ved ansøgninger efter pkt. 1 og 2 vil der blive foretaget en vurdering af boringsplacering, afstandskrav og de mulige påvirkninger fra indvindingen på beskyttet vandløb og natur samt på andre indvindinger. Umiddelbart herefter vil vi meddele dig en tilladelse til eller afslag på etablering af erstatningsboring eller en midlertidig tilladelse eller et afslag på den ansøgt øgede mængde.

Ses der ingen kritiske påvirkninger ved en midlertidig forøgelse, vil du kunne få tilladelsen straks, men ses der kritiske påvirkninger, vil du få et afslag.

Ansøg om tilladelse her - log ind med NemID!

I sommerferieperioden 2020 vil der ikke blive behandlet ansøgninger om:

3. Fornyet tilladelse eller generel forøgelse af eksisterende tilladelsesmængde
4. Ny boring

Ved ansøgninger efter pkt. 3 og 4 vil du modtage en kvittering for modtagelse af din ansøgning. Sagsbehandlingen vil starte igen i uge 32-33, hvor relevante fagfolk er tilbage efter ferie. Du kan således ikke forvente at få svar på din ansøgning før ultimo august.

Du skal indsende digital indvinding via linket herunder. 

Ansøgning til indvinding fra boring

Ønsker du at forny din eksisterende indvindingstilladelse til grundvand, indvinde grundvand fra en ny eller en eksisterende boring, eller at etablere en ny boring, skal du ansøge her. Du skal logge ind med NemID. 

Ansøg om tilladelse her - grundvand

Ansøgning til fornyelse af indvinding af overfladevand

Ønsker du at forny tilladelse til indvinding af overfladevand, skal du ansøge her. Du skal logge ind med NemID.

Ansøg om tilladelse her - overfladevand, kun fornyelse

Hvis du ikke har en tilladelse til overfladeindvinding i forvejen, kan du kontakte Teknik og Miljø om muligheden på Tlf.: 9611 7564


keyboard_arrow_up