Holstebro Udvikling PS bliver fra 1. august 2024 en del af Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden

16. maj 2024

Byudvikling Erhverv

Holstebro Udvikling PS (HUPS) har varetaget en aktiv rolle i forhold til at skabe en spændende midtby i Holstebro. Samtidig har HUPS siden september 2022 været ansvarlig for at udmønte midlertidighedsaktiviteter på Sygehusgrunden, hvilket har fyldt stadig mere.

Holstebro Udvikling bliver en del af Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden.

PRESSEMEDDELELSE FRA HOLSTEBRO UDVIKLING:

- HUPS er gennem sine mange midlertidighedsaktiviteter på Sygehusgrunden over det sidste år blevet en mere og mere integreret del af Arealudviklingsselskabet (AUS), og derfor har ejerne af de to selskaber besluttet at lade HUPS blive en del af AUS permanent, udtaler Annemette Færch, formand for HUPS.

Annemette Færch fortsætter:

- Jeg er glad for, at den viden HUPS har opbygget gennem 6 år om midtbyaktiviteter og borgerdeltagelse i Holstebro, nu bliver yderligere rodfæstet i AUS. Jeg ved medarbejderne i HUPS vil tilføje nye kompetencer og kvaliteter i den nye fortsættende organisation i AUS. 
 
Holstebro Udvikling blev stiftet tilbage i 2018 af Holstebro Kommune og Færchfonden for at understøtte byudviklingen af Holstebro by. Selskabet leverede i sommeren 2020 Byens plan til Holstebro Kommunes byråd. Byens plan var et bud på forskellige hovedgreb, der alle skulle understøtte en spændende og levende Holstebro by. 
 
- Byens plan har været et væsentligt bidrag for byrådets arbejde med at sætte fokus på forskellige projekter, der understøtter at Holstebro opleves som spændende, involverende og udviklende, udtaler Borgmester i Holstebro og næstformand i Holstebro Udvikling HC Østerby og fortsætter;

- Med byens plan fik byrådet et værktøj til at tænke en række initiativer ind i kommuneplanen, hvor udviklingen af Sygehusgrunden var et helt afgørende hovedgreb.
 
Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden blev stiftet i 2022 af Færchfonden, Holstebro Kommune og Aksel Nørgaard Holding. Sygehusgrunden råder over ca. 86.000 eksisterende etagemeter på den 8,3 hektar store Sygehusgrund.
 
Annemette Færch udtaler:

- Sygehusgrundens unikke placering tæt på midtbyen og tæt på anlægget gør det muligt at skabe fantastiske rammer for at styrke midtbyens liv, idet det forventes at skabe plads til ca. 500-600 nye boliger spændene fra ungdomsboliger, seniorbofællesskaber til penthouse ejerboliger. Samtidig går vi forrest med at vise, at byudvikling kan gøres ved at sætte 100 procent fokus på genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger.
 
HUPS afholder sin sidste store event d. 11-12 juni med Topmøde for Levende Bymidter sammen med Holstebro Kommune, Holstebro Handelsstandsforening og Erhvervsforum Holstebro. Topmødet indeholder to spor: et om bæredygtigt byggeri med udgangspunkt i Sygehusgrunden og et om den levende bymidte med udgangspunkt i gågaden. Dette bliver samtidig det sidste punktum for HUPS’ direktør Maj Britt Rosenmeyer Olsen, som har valgt at søge nye udfordringer.
 
- Jeg er ked af, at Maj ikke kommer med over i den nye organisation i AUS, idet Maj har demonstreret godt lederskab og viljen til at bringe Holstebro Midtby på landkortet, men jeg har stor respekt for Majs valg og hendes ønske om at sætte sine kvaliteter i spil i en anden opgave. 

- Til gengæld glæder jeg mig over, at de øvrige 3 medarbejdere følger med over i den nye organisation, så de yderligere styrker aktiviteterne på Sygehusgrunden og sammenhængen mellem Sygehusgrunden og midtbyen, udtaler næstformand i HUPS borgmester HC. Østerby.
 
Formand for AUS Niels Højberg udtaler, at han glæder sig til at byde de nye medarbejdere velkommen i en organisation, hvor deres mange kompetencer og stærke netværk i Holstebro midtby vil blive påskønnet.

- AUS er startet sin rejse på at transformere 86.000 eksisterende etagemeter og op til 20.000 nye etagemeter. Det er en rejse, hvor vi over de næste 10-15 år skal skabe nyt liv i tidligere sygehusbygninger og alle arealerne på Sygehusgrunden – en rejse der kræver mangeartede erfaringer og kræfter.

 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X