Klagenævn bremser klimasikring af Holstebro

16. november 2022

Klima

Danmarks Naturfredningsforenings klage over Holstebro Kommunes klimatilpasningsprojekt har ført til, at sagen er sendt tilbage til kommunen. Kommunen er forundret og uenig i afgørelsen og vil nu have politikerne på Christiansborg i tale. Der er åbenbart lovkrav, der direkte modarbejder hinanden.

Oversvømmelse i Holstebro.

For et år siden klagede Danmarks Naturfredningsforening over kommunens VVM-tilladelse til et klimatilpasningsprojekt af Storå. Klagen er nu behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der giver foreningen medhold og dermed underkender kommunens projekt, der skulle sikre 750 ejendomme og værdier for mere end 4 mia. kr. i Holstebro midtby.

Den første deletape - et højvandsværn ved Vigen i Holstebro midtby - er færdigbygget. Men det er slet ikke nok til at indfri kravet fra EU og Folketinget om at sikre Holstebro mod oversvømmelser i fremtidens mere voldsomme klima. De næste to etaper ved henholdsvis Vandkraftsøen og ådalen omkring motorvejsbroen øst for Mejrup sættes nu i bero på ubestemt tid i konsekvens af afgørelsen. Kommunen har ellers siden forsommeren været i gang med indledende projektering, der skulle munde ud i et udbudsmateriale. 

- Vi er umiddelbart overraskede og skuffede. Nu vil vi sætte os ned og læse afgørelsen grundigt igennem. Der er noget i lovgivningen, som modarbejder kampen mod oversvømmelser. På den ene side skal vi værne vores samfund mod naturens kræfter og klimaforandringer. På den anden side må vi ikke røre miljøet i et ellers gennemreguleret terræn ved en motorvejsbro og en kunstig anlagt sø.  Derfor kunne vi rigtig godt tænke os at få Klimaministeriet og Miljøministeriet i fælles tale, for med den her afgørelse bliver det umuligt at indfri alle forventninger, siger borgmester H.C. Østerby.

Han understreger:

- Vi var klar til et projekt, som balancerede alle hensyn så godt som muligt, og som var realistisk. Det var udarbejdet i samarbejde med professionelle specialister og myndigheder, planlagt og til at bygge. Det var til at betale, og det kunne styre vandmasserne de næste 100 år. Hvad mere kan vi gøre?

Det er således ikke lykkedes kommunen i kommunikation med Klager (Danmarks Naturfredningsforening) og Klagenævnet at vinde gehør for, at Naturfredningsforeningens forslag til løsning hverken er teknisk og administrativt realiserbar eller rummer tilstrækkelig kapacitet i forhold til udfordringen i Holstebro. Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at løse opgaven i oplandet er dokumenteret umuligt at realisere. De supplerende dokumentationskrav, som Miljø- og Fødevareklagenævnet efterspørger, er ifølge kommunens opfattelse urealistiske at gennemføre. 

Ud over at alle indledende projekteringsopgaver indstilles, annulleres servitutter, finansiering og andre aftalegrundlag som følge af klageafgørelsen. Dermed er kommunens opgave med at beskytte Holstebro by mod oversvømmelse af værdier for mere end 4 mia. kr. udskudt på ubestemt tid.

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X