Tømningsordning

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byrådet har den 8. oktober 2019 vedtaget Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune. Regulativet træder i kraft den 9. oktober 2019. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. juli 2015.

Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning 

Regulativet vedrører forholdene omkring tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke eller lign.), herunder de betalingsmæssige forhold. Af regulativet fremgår endvidere hvilke kvalitets- og installationsmæssige krav, der stilles til bundfældningstankene samt hvilke forpligtelser borgeren har i forbindelse med selve tømningen af tanken.

Ejendomme med samletanke er ikke omfattet af tømningsordningen.

Her kan du se hvornår tankene generelt tømmes

Du kan også se hvilke oplysninger vi har om din tank her

Hvem tømmer?

Tømningsarbejde forestås af Vestforsyning A/S, som har udliciteret opgaven til Thingstrup Maskinstation K/S.

Hvem kan kontaktes?

Henvendelse vedrørende selve tømningsordningen samt betaling af ordinært bidrag skal ske til Vestforsyning A/S på tlf. 96 12 74 29.

Henvendelse vedrørende selve tømningen, herunder tidspunkt for tømning skal ske til Thingstrup Maskinstation K/S på tlf. 96 48 21 15.

Henvendelse vedrørende selve tømningsregulativet skal ske til Natur og Miljø, Holstebro Kommune på 96 11 75 62.

Ekstratømninger

Hvis tanken ønskes tømt mere end en gang årligt, skal man kontakte Vestforsyning A/S. Pris for ekstra tømningen fremgår af oversigten for spildevands priser.


keyboard_arrow_up